ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG VIỆT NAM XÃ HỒNG SƠN

Hồng Sơn

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG VIỆT NAM XÃ HỒNG SƠN28/06/2019 09:00:30

Sáng ngày 17/6/2019, Tại Nhà văn hóa xã Hồng Sơn. Hội Cựu thanh niên xung phong xã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội Đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong xã Hồng Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là sự kiện quan trọng, là ngày hội của cựu thanh niên xung phong xã nhà.

          Thông qua Đại hội Đại biểu lần này, Đại hội đã đánh giá kết quả Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 – 2019, Qua đó xác định mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào cựu thanh niên xung phong nhiệm 2019 – 2024.

          Tuy độ tuổi của các thành viên Hội Cựu thanh niên xung phong cao, sức khỏe nhiều cụ không được tốt nhưng với lòng quyết tâm và tinh thần nhiệt huyết cao,       Đại hội thảo luận đưa và nhiều phương hướng phát triển và đề ra nhiều mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2019 – 2019 là: Tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên bảo vệ mội rường, bảo vệ  Tổ quốc và tham gia việc xây dựng quê hương Hồng Sơn giàu đẹp và phát triển./.Q.Trí

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech