Xã Hồng sơn tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Hồng Sơn

Xã Hồng sơn tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-202107/08/2019 14:54:55

Ngày 26/7/2019, HĐND xã Hồng Sơn tổ chức kỳ họp thứ tám, khóa XI nhiệm kỳ (2016-2021) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2019. Dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, HĐND,UBND xã, có 35/35 đại biểu HĐND xã tham dự, cùng 30 đại biễu khách mời.

UBND xã, có 35/35 đại biểu HĐND xã tham dự, cùng 30 đại biễu khách mời.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo của UBND xã về thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương án thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả trả lời các ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Thông báo của MTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm,phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội về kết quả thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thứ tám HĐND xã.

Kết thúc kỳ họp, 100% đại biểu HĐND xã đã nhất trí biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND xã khóa XI; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech