Hồng Sơn tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân

Hồng Sơn

Hồng Sơn tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân18/09/2018 15:35:45

Thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền”; Kế hoạch số 104 -KH/ĐU ngày 26-8-2018 về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân trên địa bàn xã Hồng Sơn.

 Sáng ngày 17/9/2018, đồng chí Võ Văn Thành - Bí thư Đảng ủy và đồng chí Trần Xuân Hải – Phó chủ tịch UBND xã đã tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cán bộ và nhân dân Thôn 1, xã Hồng Sơn. Cùng dự có Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Trạm Thủy Lợi Suối Đá và có hơn 100 hộ dân thôn 1 Hồng Sơn.

  Chủ đề đối thoại: Tình hình thực trạng công tác quản lý, tu sửa, nạo vét các tuyến kênh chính cấp 1 và tổ thủy nông nạo vét mương nội đồng ở thôn 1 trong thời gian qua.

 Nội dung đối thoại: Tập trung vào 04 vấn đề trọng tâm sau đây:

(1) Kinh phí làm mới, sữa chữa nạo vét kênh chính cấp 1 và tổ thủy nông nạo vét mương nội đồng ở thôn 1 có đúng lịch thời vụ không; đúng với dự toán kinh phí không; có công khai cho nhân dân biết?

(2) Công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực có liên quan, nhất là Kinh phí làm mới, tu sửa, nạo vét kênh mương, UBND xã có giám sát hay không? hay tự Chi nhánh thủy lợi huyện Hàm Thuận Bắc, Trạm thủy lợi Suối Đá triển khai thực hiện.

(3) Vấn đề giải quyết hậu quả gây sạc lỡ  mương BTXM của Chi nhánh thủy lợi huyện Hàm Thuận Bắc, UBND xã, trạm Suối Đá qua các năm như thế nào? Củng như việc làm mới và sửa chữa, nạo vét các tuyến kênh chính cấp 1, mương nội đồng trong thời gian qua; kết quả huy động sức dân trong việc thực hiện nạo vét các tuyến mương nội đồng trong thời gian qua như thế nào?

(4) Tình hình quyết toán hộ về công tác thủy lợi nội đồng hàng năm ra sao.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có 14 lượt ý kiến phát biểu, các ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến Công tác thủy lợi tại thôn 1, xã Hồng sơn trong thời gian qua.

Với tinh thần cầu thị, các đồng chí lãnh đạo xã đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân.

Đối với những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi liên quan thuộc thẩm quyền địa phương đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy, cùng cán bộ chuyên môn liên quan làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.

Phát biểu kết luận tại buổi đối thoại, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cảm ơn các ý kiến, đề xuất trao đổi dân chủ, thẳng thắn của Nhân dân đối với Đảng ủy, chính quyền xã. Đồng thời, đồng chí đã trao đổi, giải trình các vấn thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề cần có thời gian xác minh làm rõ, đồng chí giao cho các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech