Kết quả thu hoạch vụ hè thu và kế hoạch thực hiện vụ mùa 2018

Hồng Sơn

Kết quả thu hoạch vụ hè thu và kế hoạch thực hiện vụ mùa 201821/09/2018 08:32:33

Đến nay, nông dân xã Hồng Sơn cơ bản thu hoạch xong vụ lúa hè thu 2018 và đã bắt tay làm vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị cho việc gieo sạ vụ mùa 2018.

Vụ lúa hè thu vừa qua do nhiều loại sâu bệnh, dịch hại trên lúa và thời tiết diễn biến khá phức tạp nên nông dân trồng lúa khá lo lắng nhiều rủi ro có thể xảy ra. Đặc biệt, rầy nâu và một số loại sâu bệnh (như: sâu cuốn lá, muỗi hành, bệnh đạo ôn…) rất dễ có nguy cơ bùng phát. Nhưng với sự chủ động của cán bộ khuyến nông và bà con nhân dân trên toàn xã đã kịp thời phòng ngừa ngăn chặn sâu, bệnh hại cho cây trồng.

Kết thúc vụ lúa hè thu 2018 toàn xã sản xuất gieo trồng được 850ha/790ha, đạt 108% KH vụ. Sản lượng lương thực vụ Hè Thu năm 2018 (năng suất bình quân lúa 65 tạ/ha x 850ha) đạt 5.525 tấn/4.582 tấn KH vụ, đạt 120,6%.

Kế hoạch vụ mùa năm 2018 : Phấn đấu sản lượng lương thực đạt trên 5.015 tấn.

Về lịch thời vụ sản xuất: Thời vụ chung của vụ Mùa năm 2018 được tính từ ngày 01/7/2018 và kết thúc gieo trồng vào ngày 30/9/2018. Trong đó, đối với cây lúa được bố trí tập trung xuống giống từ ngày 20/8/2018 và kết thức gieo trồng vào ngày 30/9/2018.

Về diện tích sản xuất: Tổng diện tích cây hàng năm được bố trí vụ là 1.060 ha; trong đó, cây lương thực 850ha, cây có bột 05ha, cây thực phẩm 200ha, cây công nghiệp ngắn ngày 05 ha.

Để vụ sản xuất lúa mùa thu đạt hiệu quả cao, CLB khuyến nông xã khuyến cáo nông dân áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chủ động phòng tránh các loại dịch hại lúa, giảm các chi phí nhằm giảm giá thành sản xuất./. Q.Trí

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech