Xã Hồng Sơn - Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hồng Sơn

Xã Hồng Sơn - Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.28/06/2019 09:15:16

Chiều ngày 26/6/2019 UBND xã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2010-2020

Ông Nguyễn Ngọc Liêm – Chủ tịch UBND xã khai mạc hội nghị và nêu lên những nét đổi mới bộ mặt nông thôn khi thực hiện chương trình này.

Hội nghị tổng kết được tham luận một cách sôi nổi, các đại biểu tham gia thảo luận đã nêu lên những vấn đề đạt được, những gì chưa đạt được và đặt biệt là đưa ra những giải pháp khắc phục nâng cao chất lượng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn nới ở địa phương.

Nhằm đạt và nâng chuẩn 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, Bí thư Đảng ủy đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ và đặc biệt là 8 giải pháp cần phải thực sự quan tâm phát huy từ xã đến thôn. Cần tuyên truyên hâm lại Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên hệ thống loa FM xã lòng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ ở thôn.

UBND xã lập kế hoạch hàng tháng họp Nông thôn mới và lấy chương trình này kiểm tra ở các chi bộ thôn và các đơn vị trường học.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn năm 2010 – 2020 xã Hồng Sơn kết thúc đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện và đề ra các phương hướng mới cần đạt đươc trong thời gian còn lại góp phần giúp bộ mặt nông thôn ngày một phát triển, nâng cao chất lượng đời sống của người dân ngày một tốt

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech