MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ HÀM ĐỨC ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG THEO HƯỚNG SÁT VỚI CƠ SỞ, GẦN DÂN

Hàm Đức

MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ HÀM ĐỨC ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG THEO HƯỚNG SÁT VỚI CƠ SỞ, GẦN DÂN30/05/2019 11:06:20

Xác định công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã đề ra. Trong 6 tháng năm 2019 việc đổi mới sáng tạo trong công tác mặt trận.

Đặc biệt trong công tác giảm sát, phản biện xã hội. Ban Thường Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã đã chủ trì 03 cuộc giám sát và tham gia ý kiến phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh. Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp cùng Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã giám sát chuyên đề tại các ngành của UBND xã 04 cuộc nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND năm 2019, trong thực hiện Quy chế dân chủ và những nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc…Cùng với đó là kết quả giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp dân, xử lý đơn thư, hòa giải cũng như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư. Từ đó phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc xã trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, nhất là các mâu thuẩn trong nội bộ nhân dân.

Hoạt động giám sát Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ngày càng phát huy tác dụng (mỗi năm đã thực hiện giám sát từ 15 đến 20 vụ việc). Thông qua giám sát đã phát hiện, kiến nghị kịp thời những bất cập trong đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư.

Cùng với đó, trong 6 tháng qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức thành viên với tinh thần hướng về thôn xóm, địa bàn dân cư, phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết, vận động nhân dân thong qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn.

Đáng chý ý, kết quả vận động giúp đỡ người nghèo, thực hiện chương trình “giảm nghèo bền vững” không để ai bỏ lại phía sau kết quả trong 6 tháng đã vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững, hộ nghèo toàn xã còn 145 hộ, chiếm tỷ lệ 3,04% so với dân số. Vận động quỹ  “Vì người nghèo” 24/24 triệu đồng đạt 100% KH huyện giao; Vận động tiếp bước cho em đến trường được 76,960 triệu đồng;  vận động các cơ quan, đơn vị đóng góp mua bảo hiểm cho hộ cận nghèo và học sinh cận nghèo kinh phí 12 triệu đồng, ngoài ra đã tổ chức vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tậm hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em tài tật, người nhà neo đơn, gia đình chính sách gặp khó khăn trị 2022 suất quà trị giá 567,850 triệu đồng. Vận động các tổ chức, cá nhân xây dựng 02 nhà tình thương kinh phí 70 triệu đồng.

 Ngoài ra còn vận động nhân dân tổ 1 và tổ 4 thôn đóng góp 100% kinh phí thi công hoàn thành tuyến đường dài 400 mét đường bê tông xi măng, kinh phí 50 triệu đồng, vận động anh Nguyễn Thanh Phong, thành viên mặt trận đóng góp 73 triệu đồng để bê tông xi măng tuyến đường tổ 5 thôn 6 chiều dài 300 mét.

Bằng những việc làm hướng về thôn xóm, địa bàn dân cư, gắn kết giữa các tổ chức hội, đoàn thể, khối đại đoàn kết toàn dân tộc xã Hàm Đức đã được củng cố vững chắc; đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đúng như lời Bác Hồ đã dạy “Đoàn kết là sức mạnh, và thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt trận TQVN huyện Hàm Thuận Bắc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 -2024./.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Đức - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech