XÃ HÀM ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2014/ĐQ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Hàm Đức

XÃ HÀM ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2014/ĐQ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ27/09/2019 08:57:35

Ngày 21-6-2019, Hội Nông dân xã Hàm Đức phối hợp với UBND xã đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 05 năm triển khai thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ "về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp hội nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân".

Về tham dự Hội nghị có: Đ/c Nguyễn Văn Bến, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QĐ 81 huyện Hàm Thuận Bắc; đ/c Huỳnh Văn Cầu - Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Hàm Đức; các đ/c trong Ban chỉ đạo xã; đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã; các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban CTM, Chi hội trưởng nông dân 07 thôn.

Trong 05 năm qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 của xã đã chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, góp phần tích cực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải, trợ giúp pháp lý, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn. Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 xã đã Ban hành Quy chế, ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và các ngành trong triển khai thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg trên địa bàn. Trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên nông dân: luôn được Hội phối hợp với công chức tư pháp, công chức địa chính quan tâm triển khai thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, hệ thống Đài Truyền thanh địa phương, sinh hoạt chi, tổ Hội đã tổ chức được 197 buổi với trên 25.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn những nội dung pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, công tác hòa giải...Tổ chức trợ giúp pháp lý cho hơn 327 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia, qua đó giúp cho cán bộ, hội viên nông dân hiểu biết về pháp luật và tự giải quyết những vướng mắc mâu thuẩn tại cơ sở.

Hội đồng hòa giải xã và các tổ hòa giải ở Thôn đã tích cực bám sát địa bàn dân cư, nắm tình hình và những mâu thuẫn phát sinh để kịp thời có biện pháp hòa giải hiệu quả ngay trong nội bộ nông dân.Trong 5 năm qua, (từ năm 2015 đến 06 tháng đầu năm 2019, Hội đồng hoà giải đã tiến hành hoà giải 185 vụ/187 đơn thư, đạt 98,93%, Hoà giải thành 91/185 vụ, đạt 49,19 %. Trong đó lĩnh vực đất đai 90 đơn, tiến hành hoà giải 88/ 90 đơn, đạt 97,77%, hoà giải thành 33/ 88 vụ đạt 37,5%, hoà giải bất thành 55/88 vụ, đạt 62,5%; còn 02 đơn đang xác minh giải quyết.

Thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nông dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đồng chí Huỳnh Văn Cầu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đã đánh giá cao những kết quả của Hội Nông dân xã và BCĐ Quyết định 81 xã trong việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND, các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trong thời gian qua. Đồng thời, cũng nêu lên một số hạn chế và chỉ đạo những việc cần làm trong thời gian sắp đến như: Tiếp tục triển khai, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, chủ động xây dựng Kế hoạch phối hợp giữa Hội Nông dân với các ngành liên quan cho phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn hiện nay, phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp và Hội cấp trên về tâm tư nguyện vọng của nông dân, vận động tuyên truyền nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

     Hội nghị đã khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Đức - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech