DÂN QUÂN XÃ HÀM THẮNG THAM GIA HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ NĂM THỨ NHẤT.

Hàm Thắng

DÂN QUÂN XÃ HÀM THẮNG THAM GIA HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ NĂM THỨ NHẤT.22/03/2019 15:58:31

Sáng ngày 05/3/2019, tại thôn Đại Lộc xã Hàm Hiệp, Ban Chỉ huy Cụm Huấn luyện 2 đã khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất gồm 6 xã: Hàm Thắng, Hàm Hiệp, Hàm Liêm, Hàm Chính và Thị trấn Phú Long. Có 122 dân quân tham gia huấn luyện, trong đó xã Hàm Thắng có 27 dân quân

Đây là đợt huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho chiến sỹ Dân quân mới kết nạp. Đợt huấn luyện diễn ra từ ngày 05/3 -19/3/2019; Yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của đợt huấn luyện là các đồng chí học nghiêm túc chấp hành đúng nội quy và quy chế huấn luyện.

Trong đợt huấn luyện lần này các đồng chí dân quân năm thứ nhất sẽ được học Điều lệnh đội ngũ; thực hành các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; đồng thời quán triệt các vấn đề liên quan đến diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Luật Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; nhất là Điều luật dân quân tự vệ; nâng cao ý thức trách nhiệm về quân sự, quốc phòng, góp phần tham gia bảo vệ ANTT xã hội ở địa phương.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech