XÃ HÀM THẮNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KẾT LUẬN CÔNG TÁC LẬP BẢN ĐỒ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ.

Hàm Thắng

XÃ HÀM THẮNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KẾT LUẬN CÔNG TÁC LẬP BẢN ĐỒ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ.16/05/2019 15:51:55

Ngày 04/5/2019, xã Hàm Thắng tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban ngành đoàn thể của xã quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Hội nghị này thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về việc triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tham gia. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo xã, hiện nay công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mới bước đầu triển khai thực hiện còn gặp khó khăn như: thông tin về mộ liệt sĩ chưa rõ ràng, độ chính xác không cao, nhân chứng biết thông tin đã già yếu, trí nhớ giảm hoặc đã mất; địa hình khu vực nơi liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu đến nay có nhiều thay đổi….Theo Kế hoạch của Hội nghị, Ban Chỉ đạo xã sẽ tiếp tục triển khai phát phiếu thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến từng hộ gia đình; rà soát bổ sung, hoàn thiện việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech