XÃ HÀM THẮNG TRIỂN KHAI HƯỚNG DẨN QUY TRÌNH BÌNH XÉT VÀ CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU TRONG PHONG TRÀO”TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” NĂM 2018

Hàm Thắng

XÃ HÀM THẮNG TRIỂN KHAI HƯỚNG DẨN QUY TRÌNH BÌNH XÉT VÀ CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU TRONG PHONG TRÀO”TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” NĂM 201811/10/2018 08:00:09

https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/43089982_169633433939912_1141230968699355136_n.jpg?_nc_cat=100&oh=3d33fb1b5541e987b7ba50198da13b77&oe=5C4D8B3F Sáng ngày 02/10/2018 Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Hàm Thắng, tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn quy trình bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2018.

Hội nghị có đầy đủ các thành viên BCĐ là đại diện các Hội, Đoàn thể, Ban ngành của xã và Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn. Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND xã, Trưởng BCĐ phong trào chủ trì Hội nghị. Ông Huỳnh Ngọc Minh, Chủ tịch Mặt trận TQVN xã, Phó ban thường trực phổ biến các quy định tiêu chuần, trình tự, thủ tục hồ sơ liên quan đến phong trào. Do điều kiện cuối năm nay 2018, xã Hàm Thắng phần đấu về đích nông thôn mới; theo đó lịch trình bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2018 được tiến hành sớm hơn mọi năm. Dự kiến cuối tháng 10/2018, xã Hàm Thắng hoàn thành hồ sơ bình xét “Gia đình văn hóa” cấp xã; lập hồ sơ đề nghị cấp trên xét công nhận các danh hiệu: “Thôn văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, duy trì danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech