XÃ HÀM THẮNG TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019.

Hàm Thắng

XÃ HÀM THẮNG TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019.08/04/2019 16:30:22

Sáng ngày 01/4/2019, UBND xã Hàm Thắng tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tham dự Lễ có đại biểu của huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã, UBND xã, các thành viên BCĐ và các điều tra viên Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của xã cùng đại diện các ngành, Hội, đoàn thề và đại diện hộ dân trên địa bàn xã.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, bà Bùi Thị Minh Tuyền – PCT.UBND xã - Trưởng Ban chì đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở của xã và thông qua ý nghĩa, mục đích của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Đợt Tổng điều tra năm nay nhằm thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở để tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030.

Ngay sau buổi Lễ, các điều tra viên tiến hành đến các hộ gia đình thu thập thông tin. Nhiệm vụ là phải thực hiện chính xác, đầy đủ theo yêu cầu điều tra và đúng thời gian quy định. 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech