XÃ HÀM THẮNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019.

Hàm Thắng

XÃ HÀM THẮNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019.08/04/2019 16:21:09

Sáng ngày 27/3/2019, xã Hàm Thắng tổ chức họp triển khai Kế hoạch tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới năm 2019.

Cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, UBND các Ngành, Hội, Đoàn thể của xã và thôn; đại diện BGH các Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở đến tham dự . Cuộc họp  điểm lại quá trình thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới và đã đề ra nhiều biện pháp tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Cụ thể như: Tiểu tiêu chí 15.1 về chỉ tiêu người dân tham gia bảo hiểm Y tế; cần củng cố, tăng cường hệ thống đại lý để tập trung vận động đạt chỉ tiêu. Tiêu chí 16 cần phấn đấu giữ chuẩn 3/7 thôn văn hóa; đề nghị công nhận mới 4 thôn văn hóa. Tiểu tiêu chí 18.3 cuối năm Đảng bộ xã phải đạt được vững mạnh; theo đó các đoàn thể chính trị xã hội đều đạt khá trở lên (theo tiểu tiêu chí 18.4). Tiểu tiêu chí 19.2 tăng cường vận động bằng mọi hình thức nhằm kiềm chế, giảm thiểu về tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc…). Song với đó, để phấn đấu đạt  và về đích nông thôn mới năm 2019 cần có sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình hưởng ứng cao của bà con nhân dân để đạt các tiêu chí đã đặt ra.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech