THÔNG TIN CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT CỦA XÃ

Hàm Thắng

THÔNG TIN CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT CỦA XÃ21/05/2018 08:27:44

THÔNG TIN CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT CỦA XÃ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL (@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn)
I. KHỐI ĐẢNG ỦY
1 Phạm Đình Vương Bí thư Đảng ủy vuongpd
2 Nguyễn Minh Thành Phó Bí thư Đảng ủy nmthanh
II. KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
1 Phạm Đình Vương Chủ tịch HĐND vuongpd
2 Nguyễn Ngọc Hoan Phó Chủ tịch HĐND hoannn
III. KHỐI UBND XÃ
1 Nguyễn Văn Cường Chủ tịch UBND xã cuongnv
2 Đoàn Thanh Phương Phó Chủ tịch UBND xã phuongdt
3 Bùi Thị Minh Tuyền Phó Chủ tịch UBND xã tuyenbtm
4 Nguyễn Ngọc Trọng Chỉ huy trưởng Quân sự xã trongnn
5 Lê Thanh Tùng Trưởng Công an xã tunglt
IV. KHỐI MẶT TRẬN, CÁC ĐOÀN THỂ
1 Huỳnh Ngọc Minh Chủ tịch UBMT TQVN xã minhhn
2 Lê Văn Lan Chủ tịch Hội Cựu chiến binh lanlv
3 Huỳnh Thị Ngọc Bích Chủ tịch Hội LH Phụ nữ bichhtn
4 Lê Trung Sơn Chủ tịch Hội Nông dân sonlt
5 Phan Bác Ái Bí thư Đoàn Thanh niên aipb

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech