HỘI PHỤ NỮ XÃ HÀM THẮNG BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH PHỤ NỮ TIÊU BIỂU TRÊN CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG (GIAI ĐOẠN: 2016 – 2018)

Hàm Thắng

HỘI PHỤ NỮ XÃ HÀM THẮNG BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH PHỤ NỮ TIÊU BIỂU TRÊN CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG (GIAI ĐOẠN: 2016 – 2018)11/10/2018 08:11:41

Sáng ngày 28/9/2018, Hội Phụ nữ xã Hàm Thắng tổ chức Hội nghị biểu dương diển hình Phụ nữ tiêu biểu trên các hoạt động của Hội (giai đoạn: 2016 – 2018). Tham dự Hội nghị có Bà Nguyễn Thị Hiền Chủ tịch Hội LHPN huyện Hàm Thuận Bắc, Ông Phạm Đình Vương, Bí thư Đảng ủy xã, Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND xã; Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã; Trưởng, phó các Chi Hội Phụ nữ thôn và hơn 100 hội viên điển hình của Phụ nữ xã.

Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Hàm Thắng luôn phát huy trong các phong trào như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, và “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”…Trong quá trình thực hiện Hội đã phát hiện nhiều nhân tố tích cực tham gia thực hiện tốt các hoạt động của Hội, góp phần đẩy mạnh phong trào Hội Phụ nữ xã Hàm Thắng đạt nhiều thành tích đáng kể. Trong 2 năm qua, Hội Phụ nữ xã được Hội Phụ nữ cấp tỉnh tặng bằng khen đối với 01 tập thể về mô hình “Tổ Phụ nữ tuyên truyền sử dụng nước sạch vệ sinh môi trường vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”, Hội Phụ nữ huyện tặng bằng khen cho 6 cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua. Nhân Hội nghị biểu dương này, Hội Phụ nữ xã Hàm Thắng tặng bằng khen cho 11 cá nhân có thành tích tốt trên các hoạt động của Hội./.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech