ĐẢNG BỘ XÃ HÀM THẮNG QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII).

Hàm Thắng

ĐẢNG BỘ XÃ HÀM THẮNG QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII). 17/01/2019 08:51:21

Ngày 11/01/2019, Đảng bộ xã Hàm Thắng tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Thành phần tham dự là tất cả đảng viên, cán bộ, công chức và viên chức trên địa bàn xã. Đồng chí Phạm Đình Vương, Bí thư Đảng ủy xã chủ trì Hội nghị và trực tiếp phổ biến cụ thể các nội dung thiết yếu trong Nghị Quyết TW .

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã quán triệt và triển khai thực hiện chủ để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 là “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech