XÃ HÀM THẮNG tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm

Hàm Thắng

XÃ HÀM THẮNG tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm26/06/2019 09:17:52

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Hàm Thuận Bắc về tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu phấn đấu xã về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019; trong đó có tiểu tiêu chí 15.1 về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Tính đến ngày 10/6/2019, toàn xã có 15.845/19.441 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm tỷ lệ 81,5%. Nhằm tiếp tục vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, sáng ngày 16/6/2019 UBND xã Hàm Thắng phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế cho nhân dân trên địa bàn xã, có 150 người tham dự. Trong Hội nghị, bà con đã được nghe cơ quan BHXH huyện phổ biến cụ thể các nội dung về chính sách tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời giải đáp một số vấn đề mà  bà con chưa hiểu về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Sau Hội nghị, UBND xã tiếp tục chỉ đạo các đại lý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục tham gia bảo hiểm y, phấn đấu đến cuối tháng 9, xã đạt tiểu tiêu chí 15.1 về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (đạt 85% theo chuẩn nông thôn mới )..

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech