XÃ HÀM THẮNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT HÈ THU NĂM 2019.

Hàm Thắng

XÃ HÀM THẮNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT HÈ THU NĂM 2019.20/05/2019 09:24:01

Sáng ngày 10/5/2019, xã Hàm Thắng tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất hè thu năm 2019. Hội nghị đã kiểm lại tình hình đất sản xuất hiện nay có nhiều biến động do nhiều yếu tố khách quan;

Theo Kế hoạch, năm nay dự kiến số diện tích trồng lúa trên 200 ha, sản xuất rau màu gần 30 ha; thời điểm xuống giống lúa từ giũa tháng 5 đến hết tháng 6 năm 2019. Khích lệ nông dân nên chọn giống lúa chủ lực và bổ sung; không sử dụng nguồn giống từ lúa ngang ở những vụ trước nhằm hạn chế sâu bệnh. Đối với rau màu chọn các loại rau, cải truyền thống đang có lợi thế trên thị trường để canh tác.

Sau Hội nghị này các thành phần liên quan bám xác Kế hoạch hướng dẫn bà con theo dõi tình hình thời tiết thực hiện sản xuất đạt hiệu quả. Công tác thủy nông cần quan tâm chủ động điều tiết nước tưới, tiêu phù hợp cho việc sản xuất hè thu năm 2019 được thuận lợi.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech