Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện- Nguyễn Ngọc Thạch tại cuộc họp sơ kết tình hình quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

Báo cáo

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện- Nguyễn Ngọc Thạch tại cuộc họp sơ kết tình hình quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

I. Đánh giá tình hình công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm 2017.

Từ đầu năm đến nay, UBND huyện tích trực triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện như: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản, gắn với bảo vệ môi trường. Chỉ đạo Đoàn Kiểm tra 1023 của huyện và Tổ kiểm tra khoáng sản các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, mật phục (kể cả ngoài giờ hành chính, các ngày nghĩ lễ, thứ bảy và chủ nhật) để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc đề xuất cấp thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp trong khu vực đang diễn ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, cho làm cam kết không được khai thác hoặc mua bán, sang nhượng đất để khai thác khoáng sản trái phép; triển khai thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa Cán bộ địa chính, Công an viên và Ban Điều hành các thôn, khu phố trong việc phát hiện, cung cấp thông tin người vi phạm để kịp thời kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm.... Nhờ đó, tình hình vi phạm về khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện có sự chuyển biến rõ nét, giảm rất rõ về số vụ vi phạm, hành vi vi phạm, đối tượng vi phạm, quy mô vi phạm so với những năm trước; không còn trường hợp sử dụng xe cơ giới để khai thác khoáng sản trái phép.

Tuy nhiên, các địa bàn khai thác khoáng sản trái phép hầu hết đều xa khu dân cư, các đối tượng vi phạm hoạt động rất tinh vi: Cử người theo dõi, chốt trực, canh đường nhiều điểm để báo động khi có Đoàn, Tổ kiểm tra và dừng khai thác, phi tang hiện trường; các đối tượng vi phạm thường hay lén lút khai thác, vận chuyển vào giờ trưa, ban đêm, ngày nghỉ, nên rất khó khăn trong việc kiểm tra, bắt quả tang để xác lập hồ sơ xử lý vi phạm; có trường hợp đối tượng vi phạm hết sức liều lĩnh, manh động và thậm chí chống người thi hành công vụ. Các xã, thị trấn chưa có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình hình vi phạm; thời gian kiểm tra chủ yếu vẫn theo giờ hành chính, việc kiểm tra trong các ngày nghỉ và ngoài giờ hành chính còn ít. Một số xã, thị trấn có lúc, có nơi còn buông lỏng trong công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân có đất nông nghiệp đào ao, hạ mặt bằng, tặng cho khối lượng đất múc lên để đổ đất làm đường hoặc cho các tổ chức, cá nhân vận chuyển đất bán đi nơi khác tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Do đó, để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản 3 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với các xã, thị trấn:

- Nghiêm túc thực hiện tốt Công văn số 794-CV/HU ngày 26/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy, về việc chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản để mọi tổ chức, công dân nhận thức đầy đủ và chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không vi phạm khai thác khoáng sản trái phép.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, quyền hạn quản lý nhà nước về khoáng sản theo quy định được phân cấp tại Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận, về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản tỉnh Bình Thuận.

- Rà soát lại tất cả các nơi thường xuyên vi phạm khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn mình quản lý; trong đó, xác định cụ thể loại đất vi phạm, phương tiện vi phạm, đã có giấy chứng nhận QSDĐ hay chưa, đối tượng vi phạm đã bị xử phạt là bao nhiêu lần…. Trên cơ sở đó mời gọi các đối tượng này làm cam kết, cam đoan không được tái phạm khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2017.

- Từng xã, thị trấn rà soát, củng cố thật mạnh Tổ kiểm tra khoáng sản và xây dựng kế hoạch thật cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng từng thành viên Tổ kiểm tra để triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/10/2017.

- Tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm đội ngũ cán bộ thôn, khu phố; tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Công chức địa chính, Công an viên và Ban điều hành các thôn, khu phố trong việc phát hiện, cung cấp thông tin người vi phạm để kịp thời kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm ngay từ đầu.

- Rà soát lại tất cả các quyết định xử phạt, trong đó thống kê, phân loại cụ thể: Quyết định đã chấp hành, quyết định chưa chấp hành; đồng thời, liên tục mời gọi các đối tượng chưa chấp hành để thực hiện nộp phạt theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/10/2017.

- Đối với các xã, thị trấn trong quá trình xử lý vi phạm có tịch thu tang vật, đề nghị lập danh sách, tờ trình báo cáo UBND huyện xem xét, cho chủ trương xử lý theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/10/2017.

- Đối với xã Hàm Liêm: Tiếp tục cũng cố chốt chặn 100% từ đây đến cuối năm, các chế độ chính sách liên quan đến công tác trực, đề nghị UBND xã Hàm Liêm có báo cáo cụ thể cho UBND huyện xem xét, quyết định; phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát lại toàn bộ hồ sơ của ông Trần Văn Xê từ trước đến nay; trước mắt, mời gọi ông làm việc để xác định diện tích quản lý, diện tích khai thác, diện tích nhận chuyển nhượng trái phép là bao nhiêu; đồng thời, xử lý xe vận chuyển và máy múc khoáng sản trái phép của ông.

- Đối với xã Hàm Chính: Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra tình hình quản lý, điều hành, khai thác của 02 mỏ cát xây dựng được cấp phép (Công ty TNHH Quang Hiền và Doanh nghiệp tư nhân Sơn Thắng tại địa bàn xã Hàm Chính), tránh trường hợp các đối tượng lợi dụng các Giấy phép trên để khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

- Đối với các xã: Hồng Sơn, Thuận Hòa, Đa Mi và Lạ Da: Cần phải có Kế hoạch kiểm tra và cắt cử người túc trực tại các điểm thường xuyên xảy ra vi phạm khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

2. Đoàn Kiểm tra 1023 của huyện:

- Rà soát lại tất cả các quyết định xử phạt, trong đó thống kê, phân loại cụ thể: Quyết định đã chấp hành, quyết định chưa chấp hành; đồng thời, liên tục mời gọi các đối tượng chưa chấp hành để thực hiện nộp phạt theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/10/2017.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, cắt cử lực lượng phối hợp chặt chẽ cùng với UBND các xã, thị trấn xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi khai thác, vận chuyển, tàn trữ tài nguyên, khoáng sản trái phép trên địa bàn.

- Phối hợp với Công an huyện rà soát tất cả các phương tiện tham gia vận chuyển (xe ben) trên địa bàn huyện, nắm thật chắc danh sách họ tên, biển số xe, mời gọi cho làm cam kết không tham gia vận chuyển khoáng sản trái phép. Nếu sau này vi phạm thì chính quyền sẽ áp dụng tình tiết tăng nặng để xử phạt.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech