Hàm Chính

TRAO HỌC BỔNG TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG

(31/08/2018 09:19:58)

Ngày 26/8 vừa qua, Ban chỉ đạo “Tiếp bước cho em đến trường” xã Hàm Chính đã tổ chức Chương trình trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” năm học 2018 - 2019 cho các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Danh sách cán bộ công chức

(01/06/2018 15:00:14)

THÔNG TIN CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT CỦA XÃ

Giới thiệu

(03/05/2018 14:15:47)

Qua hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ Hàm Chính là địa bàn rất quan trọng của ta và địch nên xảy ra nhiều cuộc đấu tranh quyết liệt, nhân dân chịu nhiều gian khổ hy sinh để giữ vững phong trào cách mạng, luôn đóng góp sức người, vật chất cho kháng chiến

<<  <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Chính - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech