Giới thiệu

Hàm Chính

Giới thiệu03/05/2018 14:15:47

Qua hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ Hàm Chính là địa bàn rất quan trọng của ta và địch nên xảy ra nhiều cuộc đấu tranh quyết liệt, nhân dân chịu nhiều gian khổ hy sinh để giữ vững phong trào cách mạng, luôn đóng góp sức người, vật chất cho kháng chiến

Ngược dòng thời gian từ năm 1930 trở về trước, Hàm Chính vốn là nơi lập nghiệp của những người nông dân lao động nghèo khổ từ các tỉnh Nam, Ngãi, Bình, Phú không chịu nổi áp bức, bốc lột của bọn quan lại địa phương, vào đây khai phá tạo nên những làng xóm đầu tiên. Nhà cửa ở rải rác thành từng cụm. Xã Hàm Chính lúc bấy giờ gồm có 6 làng: Bình An, Bình Lâm, Mỹ Thạnh, Ninh Thuận, An Phú và Hội Nhơn thuộc tổng Lại An, phủ Hàm Thuận. Đến cách mạng tháng 8 năm 1945, chính quyền về tay nhân dân. Đầu năm 1946, khi bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp thì 3 làng Bình An, Ninh Thuận, Mỹ Thạnh được sáp nhập thành xã Tâm hòa, 2 làng Bình Lâm và An Phú sát nhập thành xã Bình Phú. Đầu năm 1948, do yêu cầu thống nhất lãnh đạo trong kháng chiến, xã Tân Hòa và Bình Phú được hợp thành xã Đồng Tiến, các làng cũ đổi thành thôn, với tên gọi như: Tân An (tức Bình An), Tân Thuận (Ninh Thuận), Tân Thạnh (Mỹ Thạnh), Bình Đông, Bình Tây (Đông, Tây thôn Bình Lâm), Quảng Phú (An Phú, Tầm Hưng), còn Hội Nhơn đổi thành Đồng Nhơn thuộc xã Dân Đồng (xã Hàm Đức ngày nay) và trong kháng chiến chống Mỹ, Hội Nhơn thuộc xã Hàm Chính. Cuối năm 1949, xã Đồng Tiến được sát nhập thêm thôn Lại An Thượng và Kim Bình thành xã Hàm Chính, có các thôn: Chính Nghĩa (gồm Bình An, Mỹ Thạnh, Ninh Thuận), Chính Dũng (Bình Tây), Chính Trí (Bình Đông), Chính Công (An Phú), Chính Tín (Tầm Hưng), Chính Minh (Phú Minh của xã Thuận Minh), Chính Thương (01 thôn ở vùng Ku Kê, Cỏ Mồm), Chính Hiệp (Kim Bình, Lại An Thượng của Hàm Thắng). Đến năm 1952, xã Hàm Chính được Xếp lại còn các thôn: Bình An, Ninh Thuận, Mỹ Thạnh, Bình Tây, Bình Đông, Tầm Hưng, An Phú.

          Đúng 15 giờ ngày 9/4/1975 xã Hàm Chính được hoàn toàn giải phóng.

          Tháng 10/1975 theo chỉ đạo của huyện ủy Hàm Thuận, xã Hàm Chính sáp nhập với xã Hàm Hưng thành lập xã Hàm Chính.

- Ngày 12/9/1976, xã Hàm Chính được Đảng, Quốc hội, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên dương, công nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

          Ngày 17/2/1979, Hợp tác xã Nông nghiệp Hàm Chính 1 tổ chức đại hội thành lập, đến 4/1979 hợp tác xã nông nghiệp Hàm Chính 6 tổi chức đại hội thành lập hợp tác xã, cũng là thôn cuối cùng trong xã hoàn thành việc xây dựng con đường làm ăn tập thể. Tổng cộng có 6 HTX gồm có: Hợp tác xã Hàm Chính 2 (thôn An Phú), Hợp tác xã Hàm Chính 3 (thôn Bình An), Hợp tác xã Hàm Chính 4 (Mỹ Thạnh, Ninh Thuận, xóm Rơ), Hợp tác xã Hàm Chính 5 (thôn Bình Lâm), Hợp tác xã Hàm Chính 6 (thôn Bình Lâm), Hợp tác xã Hàm Chính 1 (thôn Hội Nhơn).

          Thực hiện Quyết định số 1927 – UBND tỉnh Bình ThuẬn, xã Hàm Chính thành lập ban điều hành thôn, thay cho mô hình quản lý xã hội trước đây do hợp tác xã nông nghiệp đảm nhiệm. Địa giới hành chính các thôn cơ bản là theo địa bàn các hợp tác xã nông nghiệp trước đây. Năm 1998, hệ thống Ban điều hành thôn chính thức ra mắt quản lý  và duy trì hoạt động với 6 thôn: Thôn An Phú, Thôn Hội Nhơn, Thôn Bình Lâm, Thôn Bình An, Thôn Ninh Thuận và Thôn 6.

          Đến nay Toàn xã gồm có 7 thôn là: Thôn An Phú, Thôn Hội Nhơn, Thôn Bình Lâm, Thôn Bình An, Thôn Ninh Thuận, Thôn 6  và Thôn Trũng Liêm (được thành lập vào năm 2001), 01 trường THCS; 03 Trường Tiểu học (Tiểu học Hàm Chính 1, Tiểu học Hàm Chính 2, Tiểu học Hàm Chính 3); 02 Trường Mẫu giáo (Mẫu giáo Hàm Chính1, Mẫu giáo Hàm Chính 2); 01 Trạm y tế tại Thôn Bình An. Riêng Hợp tác xã chỉ còn HTX Dịch vụ nông nghiệp Hàm Chính 1 còn hoạt động (tại thôn Hội Nhơn).

- Toàn xã có 91hộ gia đình liệt sĩ/623 liệt sỹ chiếm tỷ lệ  17,01% số hộ dân trong toàn xã. Có 131 mẹ được truy tặng và phong tặng danh hiệu mẹ Việt Nam Anh Hùng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Hiện nay còn sống 09 mẹ VNAH.

Xã có 465 liệt sỹ có thân nhân nhận tiền thờ cúng hàng năm.

          -Người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần: 190 người.

          I/Tình hình cơ bản của địa phương:

1/Điều kiện tự nhiên:

          1.1/Vị trí địa lý:

     Xã Hàm chính nằm trên trục Quốc lộ 28 từ thành phố Phan Thiết đi Di Linh – Tỉnh Lâm Đồng. Cách trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc 7 km về hướng Bắc và cách thành phố Phan Thiết 10 km về hướng Nam.

Vị trí tứ cận:

+ Đông giáp: Thị trấn Phú Long – Hàm Thắng

+ Tây giáp: xã Hàm Liêm -  Hàm Thắng

+ Nam giáp: xã Hàm Liêm – Hàm Thắng

+ Bắc giáp: xã Thuận Minh – thị trấn Ma Lâm

Toàn xã có diện tích 4543,20 ha

Xã Hàm Chính có vị trí thuận lợi khi quốc lộ 28 được khai thông nằm trên cửa ngõ giao lưu kinh tế hàng hóa với Lâm Đồng và Tây Nguyên.

1.2/ Địa hình:

Xã Hàm Chính có 2 dạng địa hình chính:

- Vùng đồng bằng: Nằm về phía Đông Quốc lộ 28 địa hình tương đối bằng phẳng với độ dốc thấp từ 0 – 3 .Khu vực này có diện tích 1510 hecta chiếm 33,24% diện tích tự nhiên toàn xã.

- Vùng gò đồi: Nằm về phía Tây trục Quốc lộ 28, có độ dốc từ 3 – 8 có diện tích là 3,033 ha chiếm tỉ lệ 66,76% diện tích Tự nhiên.

1.3/ Đất đai:

Xã Hàm Chính có tổng diện tích đất tự nhiên là 4.475,88 ha. Trong đó:

- Đất nông nghiệp: 3.045,84 ha

- Đất lâm nghiệp: 114,8 ha

- Đất chuyên dùng: 278.02 ha

- Đất khu dân cư: 75,2 ha

- Đất chưa sử dụng: 962,02 ha

* Qua khảo sát điều tra đất xã Hàm Chính có các loại đất sau:

     - Nhóm đất phù sa: Chiếm diện tích là 1.510 ha, đất có tầng canh tác dày trên 100cm. Thành phần cơ giới trung bình đến thịt nặng, giàu mùn, lượng dinh dưỡng trong đất khá.

     - Nhóm đất xám: Có diện tích 2.638 ha bao gồm 2 loại đất: Đất xám trên phù sa cổ (X) có diện tích 2.109 ha. Đất xám trên đá Granit (Xa) có diện tích 529 ha. Đất tương đối dày với 88% đất có tầng đất dày trên 0,7 m. Riêng đất xám trên đá Granit có tầng mỏng, có đá lẫn và đá lộ đầu.

+ Độ phì của đất xám không cao.

- Nhóm đất đỏ vàng: Chủ yếu là nâu vàng trên phù sa cổ (FP) có diện tích 315 ha.

- Đất có tầng dày trên 100 cm, thành phần cơ giới nhẹ, độ phì ít.

1.4/ Khí hậu và thời tiết:

Nhiệt độ bình quân 26,6 oC, biểu đồ giao động giữa ngày đêm và các tháng trong năm không lớn từ 6 – 7 oC

Độ ẩm không khí trung bình 81%.

Thời tiết chia làm 2 mùa rõ rệt: 4 tháng mưa và 8 tháng mùa nắng.

Lượng mưa bình quân 1.152mm. Số ngày mưa trong năm 110 ngày vào các tháng 7, 8, 9 và 10.

Số giờ nắng trong năm cao khoảng 2.919 giờ, bình quân mỗi ngày nắng 8 giờ.

1.5/ Thủy văn – nguồn nước:

- Nguồn nước mặt:

+ Trên địa bàn xã Hàm Chính có sông Cái chạy qua về phía Bắc có chiều dài 5km, đây là nguồn nước cấp cho 2 đập Kim long và Ô xuyên.

+ Ngoài ra còn có hệ thống suối nhỏ và 12 ao bào với diện tích mặt nước là 46 ha. Bên cạnh đó còn có các tuyến kênh cấp 1(N17,N19,N21.N23) của hệ thống kênh sông Quao.

- Nguồn nước ngầm: Khảo sát cho thấy mực nước ngầm sâu từ 8 – 12 m ở khu vực phía Đông Quốc lộ 28, nước nhiễm phèn không đảm bảo tiêu chuẩn cho nước sạch dùng trong sinh hoạt.

1.6/ Cơ cấu cây trồng:

Cây trồng ở xã Hàm Chính chủ yếu là sản xuất lúa, thanh long, hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày. Cây ăn quả hiện nay có chiều hướng phát triển nhưng không phổ biến theo hướng thâm canh theo quy hoạch chủ yếu là do tự phát, phần lớn là cây thanh long.

2/ Điều kiện dân sinh kinh tế:

Tổ chức hành chính gồm 7 thôn, 57 tổ tự quản

2.1/ Dân số:

Tổng số dân trong toàn xã có 4.342 hộ, 16.017 khẩu. Trong đó:

Nam 8.245 khẩu.

Nữ 7.772 khẩu.

2.2/ Lao động: Số dân trong độ tuổi lao động 10.151 khẩu chiếm 69,74% so với dân số.

2.3/ Mức sống:

Tổng thu nhập bình quân đầu người là 33.500.000/người/năm.

Những năm gần đây, nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của chính quyền địa phương, việc chuyển đổi cây trồng – vật nuôi của người dân có chiều hướng phát triển do đó mang lại hiệu quả thiết thực trong việc tăng thu nhập của người dân hiện nay.

2.4/ Đặc điểm sản xuất nông nghiệp: Việc sản xuất Nông nghiệp của người dân chủ yếu vẫn còn dựa vào thủ công là chính, việc áp dụng nhiều các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất và chăn nuôi còn hạn chế. Những năm gần đây do đời sống người dân có phần tăng lên nên việc được đầu tư máy móc vào trong sản xuất có phần nhiều hơn, sức lao động của người dân ngày càng được giảm dần.

2.5/ Cơ sở hạ tầng:

- Hệ thống điện: Hiện nay trên toàn xã hệ thống điện được phân bổ khắp 7/7 thôn. Tổng số hộ sử dụng điện là 3.598/3662 hộ chiếm 98,25%.

- Về thông tin liên lạc: Toàn xã 19 cụm hệ thống phát thanh (FM) được xã quan tâm củng cố cho từng thôn trong xã để người dân được nắm bắt kịp thời các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước một cách nhanh chóng và kịp thời.

- Giao thông: Vận động nhân dân đóng góp thi công 13 tuyến đường pê tông xi măng dài 2,913 km (trong đó nhân dân đóng góp 451 triệu đồng), với kinh phí 8,04 tỷ đồng. Dặm vá giao thông nông thôn dài 0,890 km với tổng kinh phí 228 triệu (nhân dân đóng góp 60 triệu).

- Trường học – nhà văn hóa: Toàn xã có 02 trường Mẫu giáo, 3 trường tiểu học và 1 trường THCS được đầu tư xây dựng mới khang trang. 7/7 thôn đều có nhà văn hóa đưa vào sinh hoạt, hội họp.

- Xã có 1 trạm y tế ở thôn Bình An .

2.6/ Chính sách đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng giá trị đầu tư 8,04/0,800 triệu đạt 1.005% Nghị Quyết Đảng bộ đề ra. Trong đó nhân dân đóng góp là 451,041 triệu đồng.

2.7/ Văn hóa – Xã hội:

* Công tác Giáo dục: Kết thúc năm học 2016 – 2017, chất lượng giáo dục của các bậc học được nâng lên, trẻ em 6 tuổi được huy động vào lớp một 100%, kết quả hoàn thành chương trình bậc tiểu học 252/252 học sinh, đạt 100%, riêng xét tốt nghiệp THCS có 204 học sinh, đã hoàn thành chương trình phổ cập lớp 9 cho 21 học sinh.

* Công tác Y tế - chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân – công tác xã hội:

Đã tổ chức khám và điều trị cho 25.426/17.479 đạt: 145,47%, tổ chức chiến dịch tiêm phòng và uống Vitamin A cho 2846/2868 cháu từ 0 đến 10 tuổi đạt 99,23%, duy trì tốt công tác trực tại trạm.

2.8/ Chính sách phúc lợi xã hội:

Hội Chữ thập đỏ đã phối hợp, tổ chức cấp phát 713 xuất quà cho hộ nghèo, khó khăn trong dịp Tết và những ngày khác trong năm; đưa 7 trẻ khuyết tật đi khám và phẫu thuật chỉnh hình đề nghị hỗ trợ 13 xe lăn cho người khuyết tật trị giá 15,6 triệu đồng và vận động Hội Chữ Thập đỏ quận Gò vấp cấp cho 4 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 5,2 triệu (4 hộ).

Bằng nhiều hình thức giúp đỡ, vay vốn xoá đói giảm nghèo và nhiều sự đầu tư khác đã giúp thoát nghèo được 20hộ/15 hộ chỉ tiêu, đạt kế hoạch đề ra; đã cấp thẻ BHYT cho 417 người nghèo và cận nghèo mới thoát nghèo, 164 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Công tác xoá đói giảm nghèo được chú trọng triển khai lồng ghép bước đầu có hệu quả. Quỹ ngày vì người nghèo đã vận động được 19,747/17 triệu, đạt 116,16%; từ nguồn vận động và trên hỗ trợ xây 01 nhà tình thương cho đối tượng xã hội khó khăn về nhà ở, trị giá 50 triệu đồng;

* Công tác đền ơn đáp nghĩa và chăm lo cho người có công:

Quỹ đền ơn đáp nghĩa trong năm đã vận động được 20,172/20 triệu đạt 100,86% chỉ tiêu. Từ nguồn vận động và sự hỗ trợ của trên đã tiến hành xây 02 nhà tình nghĩa, trị giá 90 triệu đồng.

3/ Tình hình sản xuất nông nghiệp ở xã Hàm Chính: Tổng diện tích gieo trồng 2.196 ha/2.196 ha, đạt 100%. Trong đó cây lúa 1.843 ha/1.843 ha, đạt 100%, cây bắp 24 ha, cây thực phẩm 35 ha, cây CN hàng năm 25 ha và cây lâu năm 928,5 ha.

Chăn nuôi: đàn bò có 3.910con. Đàn heo 890 . Đàn gia cầm khoảng 69.000 con.

4/ Chính sách phát triển nông nghiệp:

Xã đã phối hợp với Trung tâm khuyến nông huyện mở nhiều cuộc hội thảo đầu bờ, triển khai nhiều chương trình phổ biến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp như về trồng trọt và chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản...cho người dân.

Đảng và chính quyền  địa phương rất chú trọng và quan tâm đến việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi của người nông dân, xã đã chú trọng đẩy mạnh và nâng cao hoạt động hội nông dân và câu lạc bộ khuyến nông do đó đã thúc đẩy được việc phát triển kinh tế hộ, việc chuyển giao cũng như áp dụng các tiến bộ KHKT và phương thức canh tác luân canh mùa vụ được phổ biến rộng rãi cho nông dân. Chăn nuôi bò, dê, cừu, heo, thuỷ sản nước ngọt có bước phát triển về số và chất lượng, chương trình sinh hoá đàn bò, nạc hoá đàn heo được áp dụng khá phổ biến. Một số hộ đã cải tạo vườn tạp, chú ý hơn mô hình vườn kết hợp chăn nuôi.

* Nhận xét và đánh giá:

Nhận xét chung:

Xã Hàm Chính là một xã có địa bàn rộng, nguồn lao động dồi dào, có vị trí thuận lợi để giao lưu phát triển kinh tế trên toàn xã. Nhờ sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền địa phương về các mặt cho nên đời sống nhân dân càng phát triển, điều kiện  phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất của nhân dân.

Những mặt làm được:

Nhìn chung tình hình sản xuất nông nghiệp có chuyển biến về diện tích, năng suất chất lượng; nông dân bắt đầu chú ý hơn về hiệu quả sử dụng đất, việc chuyển đổi cây trồng có tiến bộ, hoạt động của câu lạc bộ khuyến nông được đẩy mạnh. Mặc dù thời tiết nắng hạn nhưng do sự quan tâm chống hạn của chính quyền địa phương và sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân trong xã cho nên năng suất lúa đạt khá (trên 58 tạ/ha), các hoạt động khuyến nông khác cũng được chú trọng quan tâm.

Mặt tồn tại hạn chế:

- Khách quan: Thời gian qua do tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nắng hạn  đến sớm và kéo dài đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Giá cả một số mặt hàng, vật tư trong sản xuất nông nghiệp tăng cao, giá một số sản phẩm nông nghiệp giảm, đầu ra còn bấp bênh nên ảnh hưởng phần nào đến thu nhập và cuộc sống của bà con nhân dân.

- Chủ quan: Công tác quy hoạch chuyển đổi cây trồng chưa mang tính khả thi, lúng túng chỉ đạo điều hành chuyển đổi cây trồng vật nuôi; chưa có quy hoạch định hướng phát triển cây trồng mà chủ yếu là tự phát. Công tác chuyển giao công nghệ cho nông dân còn có sự hạn chế. Hoạt động của câu lạc bộ khuyến nông chỉ dừng lại ở tập huấn, chưa có mô hình, chưa tổng kết mô hình và nhân rộng mô hình. Năng suất chất lượng cây trồng vật nuôi còn thấp. Công tác phòng dịch đàn gia súc, gia cầm vẫn là khâu yếu gây tâm lý lo ngại cho người chăn nuôi; ý thức tiêm phòng trong nhân dân còn hạn chế. Chưa quy hoạch đồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò, chương trình vỗ béo bò hiệu quả vẫn còn thấp, chưa chú trọng tới công tác chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi và hiệu quả chăn nuôi, phong trào nuôi thuỷ sản nước ngọt chủ yếu là tự phát chưa tập trung.

* Tình hình sử dụng đất đai

          Phần lớn quỹ đất đai của đã được đưa vào sử dụng nhưng tiềm năng để phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp vẫn còn rất lớn kể cả mở rộng diện tích đất canh tác trên đất chưa sử dụng và đất rừng hoan hoá chuyển sang đất nông nghiệp cùng với việc đầu tư thâm canh để tăng năng suất, tăng vụ và chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý tạo điều kiện cho nhân dân vương lên làm giàu từ nông nghiệp.

          5. Tổ chức bộ máy hành chính.

* Số lượng cơ cấu thành viên UBND và bộ phận chuyên môn xã.

Số lượng thành viên UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 05 thành viên gồm 01 chủ tịch, 02 phó chủ tịch, 02 ủy viên UBND.

Đối với công chức chuyên môn gồm: Văn phòng – Thống kê, Tư pháp – Hộ tịch, Địa chính – Xây dựng, Tài chính – Kế toán, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự với 14 công chức đã bố trí đủ, đảm bảo đúng chuyên môn từ trung cấp trở lên.

Tổng số cán bộ, công chức toàn xã là 46 người trong đó 11 cán bộ chuyên trách, 14 công chức và 21 cán bộ không chuyên trách với trình độ trung bình: đại học 15 người chiếm 32,60 %, cao đẳng 2 người chiếm 4,34%, trung cấp 7 người chiếm 15,21%, sơ cấp 1 người chiếm 2,1%; cán bộ không chuyên trách với trình độ trung bình: đại học 5 người chiếm 10,86%, cao đẳng 3 người chiếm 6,5%, trung cấp 8 người chiếm 17,39%, sơ cấp 5 người chiếm 10,86%.

* Nhận xét:

- Về số lượng, chất lượng thành viên UBND xã hiện nay là phù hợp, trình độ chuyên môn các thành viên UBND xã ngày càng được nâng lên.

- Về chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã được sắp xếp, bố trí theo quy định của Chính phủ. 100% Công chức chuyên môn đã xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong thực thi nhiệm vụ. Bộ máy Nhà nước ở địa phương từng bước được tăng cường và hoạt động ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

6. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.

* Sản xuất nông nghiệp:

Với diện tích đất trồng lúa là 1.843 ha, nông dân đã thực hiện sản xuất 3 vụ/năm, năng suất bình quân 58 tạ/ha. Thường xuyên vận động người dân luân canh, chuyển đổi cây trồng để tăng năng suất và hiệu quả sử dụng đất, ngoài ra toàn xã có 928,5 ha đất thanh long, có 21 tổ sản xuất thanh long VietGAP vẫn duy trì hoạt động bình thường.

* Cảnh quan môi trường:

Về xã Hàm Chính hôm nay, một hình ảnh đẹp đó là đường làng, ngõ xóm sạch đẹp. Mọi người dân có ý thức rất cao trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Từ khi về đích nông thôn mới cuối năm 2016, xã Hàm Chính cũng  có nhiều đổi thay như trạm y tế được xây mới, xây mới các trường Tiểu học, trung học cơ sở, mẫu giáo, sửa chữa nhà văn hóa làm việc các thôn, đặc biệt hệ thống giao thông được cải thiện rõ nét.

* Về văn hoá:

Trong những năm qua đời sống nhân dân của xã Hàm Chính không ngừng được cải thiện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào thực chất, số hộ đăng ký gia đình văn hóa hàng năm đều tăng lên so với năm trước, công tác văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa thông tin được tiếp tục đẩy mạnh, phục vụ tốt các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Hàng năm tổ chức triển khai phong trào chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, năm 2016 xã Hàm Chính được tỉnh công nhận xã Nông thôn mới.

* Giáo dục:

Chất lượng giáo dục tiếp tục được ổn định, các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học được đẩy mạnh, nhất là phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Duy trì sĩ số học sinh đạt 100% ở bậc tiểu học, 98% bậc THCS. Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Số học sinh được xét tốt nghiệp THCS 100%, tỷ lệ duy trì chuẩn phổ cập giáo dục THCS là 100%. Giữ chuẩn phổ cập bậc tiểu học, mẫu giáo.

* Y tế - kế hoạch hóa gia đình:

Chất lượng khám và điều trị bệnh tại Trạm y tế ngày càng được nâng cao, các đối tượng khám bệnh bảo hiểm y tế đến trạm ngày càng tăng. Nguồn thuốc bảo hiểm y tế tương đối đảm bảo đáp ứng phục vụ cho công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Các chương trình y tế quốc gia và tiêm chủng mở rộng, công tác kế hoạch hóa gia đình được thực hiện đầy đủ.

* Về điều kiện Văn hóa - Xã hội:

Xã có đội ngũ cán bộ nhiệt tình, năng động có trách nhiệm cao, biết vận dụng sáng tạo đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong sự phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Lực lượng lao động dồi dào, nhân dân trong xã có truyền thống lao động cần cù, hăng hái lao động sản xuất, tích cực đầu tư tiền vốn mở rộng sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.

          Tuy nhiên số hộ nghèo vẫn còn nhiều năm 2017 có 125 hộ/ 3662 hộ chiếm 3,41%, hộ cận nghèo 161/3662 hộ chiếm tỷ lệ 4,40%.

* Công tác Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự xã hội cơ bản ổn định.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tham gia tốt hội trại tòng quân do huyện tổ chức, đảm bảo chỉ tiêu giao quân hàng năm. Tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân theo quy định. Công an - Quân sự xã thường xuyên tổ chức tuần tra ban đêm, duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Chính - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech