Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng các giống rau, quả mới chất lượng cao, kháng bệnh theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Hàm Chính.

Hàm Chính

Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng các giống rau, quả mới chất lượng cao, kháng bệnh theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Hàm Chính.27/11/2018 16:09:22

Chiều ngày 21/11/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thuộc Sở khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Hội nông dân xã Hàm Chính tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật trồng các giống rau, quả mới chất lượng cao, kháng bệnh phù hợp điều kiện Bình Thuận tại xã Hàm Chính cho gần 30 Hội viên Hội nông dân xã Hàm Chính.

Tham gia báo cáo viên tại lớp tập huấn là Ths. Nguyễn Thị Tâm Duyên – Chuyên viên văn phòng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tỉnh Bình Thuận hướng dẫn. Trong đó tập trung đi sâu vào quy trình và kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch các loại rau, quả mới theo tiêu chuẩn VietGAP.

Tại buổi tập huấn, các Hội viên tham dự đã sôi nổi trao đổi, thảo luận về các câu hỏi do báo cáo viên đưa ra, đồng thời đây là dịp để các hội viên trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tổng kết buổi tập huấn, các hội viên đã đánh giá cao công tác tổ chức cũng như chất lượng, nội dung tập huấn và tin tưởng rằng với những kiến thức thu thập được sẽ giúp việc tổ chức triển khai, thực hiện các mô hình trồng, chăm sóc và thu hoạch rau, quả tại hộ gia đình cũng như địa phương đạt chất lượng, hiệu quả trong thời gian đến./.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Chính - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech