HĐND XÃ HÀM CHÍNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 – 2021 TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 7

Hàm Chính

HĐND XÃ HÀM CHÍNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 – 2021 TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 704/01/2019 08:03:43

Ngày 28/12/2018, HĐND xã Hàm Chính tổ chức kỳ họp lần thứ 7 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Về dự kỳ họp lần thứ 7 có 35/35 vị đại biểu HĐND xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đặc biệt tại kỳ họp lần này HĐND xã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND xã bầu. Năm 2018, kinh tế - xã hội xã Hàm Chính tiếp tục có những chuyển biến tích cực, sản lượng lương thực 15.450/11.000 tấn, đạt 140,45%. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm; thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người có công và hộ nghèo, hộ khó khăn; quốc phòng được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị ổn định.

 Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian để thảo luận, hầu hết các ý kiến thảo luận tập trung vào một số vấn đề như: tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, phát triển các mô hình kinh tế vườn, chuyến đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi; tăng cường xử lý và thu gom rác thải; tăng cường các biện pháp đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn xã…

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Chính - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech