HĐND XÃ HÀM CHÍNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 – 2021 TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 8

Hàm Chính

HĐND XÃ HÀM CHÍNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 – 2021 TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 805/08/2019 08:30:40

Ngày 25/7/2019, HĐND xã Hàm Chính tổ chức kỳ họp lần thứ 8 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.

Về dự kỳ họp lần thứ 8 có đại diện tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Hàm Chính và 35/35 vị đại biểu HĐND xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, các tiêu chí nông thôn mới tiếp tục được nâng cao. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm; thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người có công và hộ nghèo, hộ khó khăn; quốc phòng được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị ổn định. Qua đánh giá có 2 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết năm và 7 chỉ tiêu chưa đạt và chưa đánh giá được (do có tiêu chí đánh giá vào cuối năm).

 Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian để thảo luận, hầu hết các ý kiến thảo luận tập trung vào một số vấn đề như: tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, phát triển các mô hình kinh tế vườn, chuyến đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi; tăng cường xử lý và thu gom rác thải; tăng cường các biện pháp đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn xã; công tác phòng chống tham nhũng… 

           Thay mặt UBND xã đồng chí La Anh Khoa – Chủ tịch UBND xã đã trả lời những ý kiến, kiến nghị của các vị đại biểu tại kỳ họp.

 Kết thúc kỳ họp lần thứ 8, HĐND xã Hàm Chính đã thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách xã năm 2018, Nghị quyết về Phương án sử dụng tiền cổ tức điện, Nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐNĐ xã năm 2020./.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Chính - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech