ĐẢNG BỘ XÃ HÀM CHÍNH: HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2018

Hàm Chính

ĐẢNG BỘ XÃ HÀM CHÍNH: HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 201828/01/2019 08:34:45

Sáng ngày 15/01/2019, Đảng bộ xã Hàm Chính đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, huyện Ủy viên, Bí thư đảng ủy xã; cùng với sự có mặt của 235 đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ.

Năm 2018, Đảng bộ xã Hàm Chính chủ động bám sát sự chỉ đạo của huyện trong tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đạt chất lượng, hiệu quả, cụ thể: Đảng ủy xã đã lãnh đạo tổ chức, thực hiện đạt 7/10 chỉ tiêu năm 2018; sản lượng lương thực đạt 140,45% (15.450/11.000 tấn); thu ngân sách đạt 108,9% so với dự toán giao (1.456 triệu/1.337 triệu); công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm; lĩnh vực văn hóa xã hội đạt kết quả tốt, duy trì phổ cập giáo dục đúng độ tuổi; công tác an sinh xã hội triển khai đạt hiệu quả; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm; MTTQ và các đoàn thể đổi mới làm tốt công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân. Tại buổi đánh giá các đại biểu tiến hành thảo luận góp ý kiến vào một số chỉ tiêu, mục tiêu phấn đấu trong năm 2019 và thống nhất 10/10 chỉ tiêu chủ yếu. Hội nghị cũng đã thống nhất cáo cáo kết quả xếp loại chi bộ, đảng viên năm 2018 qua đó có: 02 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 08 chi bộ HTTNV, 05 chi bộ HTNV, 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội nghị đã khen thưởng 02 tập thể và 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019 với 15/15 chi bộ đăng ký.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Chính - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech