XÃ HÀM CHÍNH TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII.

Hàm Chính

XÃ HÀM CHÍNH TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII. 24/12/2018 09:05:14

Sáng ngày 19/12/2018 tại Nhà văn hóa xã, Đảng bộ xã Hàm Chính đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho 143 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhằm nắm vững, hiểu rõ và triển khai thực hiện tốt các nội dung đề ra.

Tại Hội nghị Đ/c: Nguyễn Văn Dũng – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy đã thông qua nội dung học tập, quán triệt tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi Hội nghị Trung ương 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bao gồm: Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Sau hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) cũng đã triển khai cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân và nộp cho cấp ủy. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (kết quả, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Riêng khối giáo viên các trường học trên địa bàn xã sẽ được tổ chức học tập, quán triệt vào tháng 01/2019.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Chính - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech