ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH – HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ HÀM CHÍNH

Hàm Chính

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH – HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ HÀM CHÍNH03/06/2019 16:05:45

Sáng ngày 16/5/2019, Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh – Huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Hàm Chính trước kỳ họp thứ 8. Tham gia với đoàn còn có lãnh đạo huyện các ban, ngành của huyện Hàm Thuận Bắc.

Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu Lương Tấn Đạt thay mặt tổ ĐBHĐND tỉnh đơn vị Hàm Chính đã thông tin về thời gian diễn ra kỳ họp Hội đồng nhân dân Tỉnh lần thứ 8, khóa X và dự kiến các nội dung sẽ được đưa ra xem xét thảo luận tại kỳ họp. Đại biểu Ung Thanh Khải thay mặt tổ ĐBHĐND huyện đơn vị Hàm Chính đã thông tin về thời gian diễn ra kỳ họp Hội đồng nhân dân Huyện lần thứ 8, khóa VIII và dự kiến các nội dung sẽ được đưa ra xem xét thảo luận tại kỳ họp

 Tại buổi tiếp xúc đã có 29 ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung các vấn đề như: Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm đến chính sách của người có công trong việc cấp đổi huân, huy chương cũ. Đề nghị quan tâm đến vấn đề xử lý rác thải hiện nay đặc biệt là trên các trục đường liên thôn. Tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất 5% trái pháp luật…và một số ý kiến khác.

 Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh – huyện, UBND huyện, các ngành của huyện, UBND xã đã trả lời trực tiếp cho cử tri tại buổi tiếp xúc (29/29 ý kiến).

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Chính - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech