HÀM CHÍNH TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2019

Hàm Chính

HÀM CHÍNH TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 201921/08/2019 08:36:53

Sáng ngày 15/8/2019, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội” xã Hàm Chính tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Đây là đơn vị được Ban chỉ đạo huyện Hàm Thuận Bắc chọn làm điểm.

Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự đi vào cuộc sống, Hàm Chính đã chủ động lồng ghép, gắn kết phong trào này với nhiều phong trào khác như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “xóa đói -giảm nghèo”... Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình quần chúng tự quản, tự phòng về ANTT đem lại hiệu quả cao như: tổ an ninh, tổ hòa giải... Bên cạnh đó, để thu hút nhân dân tham gia công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến từng tổ tự quản tại thôn đã phát động nhiều phong trào thi đua như: Thanh niên với văn hóa giao thông, đội công tác xã hội tình nguyện nhận cảm hóa và giúp đỡ các đối tượng nghiện ma túy, hội Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, không có chồng, con vi phạm  pháp luật... 

 Qua đó, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm ANTT. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn xã Hàm Chính không để xảy ra tình trạng truyền đạo trái pháp luật, không có khiếu kiện, trọng án xảy ra, tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững. Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, kinh tế có mức tăng trưởng khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,87%.

 Tại ngày hội, đã có 01 tập thể, 02 cá nhân được UBND xã tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Chính - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech