HÀM CHÍNH RA QUÂN TỔNG DIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Hàm Chính

HÀM CHÍNH RA QUÂN TỔNG DIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 201904/04/2019 08:12:05

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Hàm Thuận Bắc. Sáng ngày 01/4/2019, BCĐ xã Hàm Chính đã tổ chức Lễ Ra quân thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn xã Hàm Chính năm 2019.

Về dự có Đ/c Nguyễn Ngọc Tỉnh – Chuyên viên phòng GD&ĐT huyện Hàm Thuận Bắc phụ trách đơn vị xã Hàm Chính.

Phát biểu tại buổi Lễ Đ/c Huỳnh Văn Tiến – PCT. UBND xã – Trưởng Ban chỉ đạo nêu rõ mục đích, ý nghĩa, mốc thời gian và các nội dung quan trọng đến cuộc tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên địa bàn xã.

Nội dung điều tra bao gồm: thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Đ/c Trưởng ban chỉ đạo cũng nhấn mạnh hơn nữa đến tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tạo điều kiện thuận lợi nhất để điều tra viên hoàn thành tiến độ do huyện đề ra.

Theo sự phân công của huyện, xã Hàm Chính có tổng cộng 32 địa bàn với 15 Điều tra viên tham gia, thời gian thu thập thông tin của cuộc tổng điều tra là 20 ngày, bắt đầu từ 0h, ngày 1/4/2019

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Chính - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech