Hàm Phú

Danh sách cán bộ công chức

(20/06/2018 07:53:38)

Danh sách cán bộ công chức

Giới thiệu Hàm Phú

(21/03/2018 08:42:55)

Qua hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Hàm Phú là địa bàn rất quan trọng của ta và địch nên xảy ra nhiều cuộc đấu tranh quyết liệt, nhân dân chịu nhiều gian khổ hy sinh để giữ vững phong trào cách mạng, luôn đóng góp sức người, vật chất cho kháng chiến

<<  <  1  >  >>
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Phú - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech