DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

Hàm Liêm

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ18/10/2017 09:08:57

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh, chức vụ  Đơn vị công tác Ghi chú
Nam   Nữ
1 2 3 4 5 6 7
1 Nguyễn Quang Minh 1967   Bí thư đảng ủy UBND xã Hàm Liêm  
2 Lê Trung Hậu 1976   P. Bí thư Đảng ủy
UBND xã Hàm Liêm  
3 Nguyễn Thị Mỹ Vân   1966 P. chủ tịch HĐND UBND xã Hàm Liêm  
4 Huỳnh Văn Tẻo 1968   CT Mặt trận UBND xã Hàm Liêm  
5 Lê Thanh Cường 1977   Chủ tịch UBND xã UBND xã Hàm Liêm  
6 Huỳnh Văn Bảy 1960   P. chủ tịch UBND xã UBND xã Hàm Liêm  
7 Nguyễn Ngọc Thích 1977   P. chủ tịch UBND xã UBND xã Hàm Liêm  
8 Nguyễn Thanh Dũng 1963   Chủ tịch Hội nông dân UBND xã Hàm Liêm  
9 Võ Văn Dũng 1970   Trưởng Công an
UBND xã Hàm Liêm  
10 Trần Thị Hạnh   1963 CT. Hội phụ nữ
UBND xã Hàm Liêm  
11 Lê Phú Cường 1994   Bí thư Đoàn TN UBND xã Hàm Liêm  
12 Lương Ngọc Thành 1964   Chủ tịch Hội CCB UBND xã Hàm Liêm  
13 Nguyễn Thanh Giang 1985   Trưởng Chỉ huy Quân sự
UBND xã Hàm Liêm  

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Liêm - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech