Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Hàm Liêm

Hàm Liêm

Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Hàm Liêm29/08/2018 09:04:05

Năm 2017, phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở xã Hàm Liêm tiếp tục thực hiện đi vào chiều sâu, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi được đầu tư nâng cấp khang trang. Trong năm, toàn xã có 2.794 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 94% (tăng 79 hộ so với năm 2016), trong đó: hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền là 673 hộ, hộ được bình chọn gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2017 là 46 hộ (tăng 5 hộ so với năm 2016); có 6/6 thôn được giữ chuẩn thôn văn hóa.

Thông qua các hoạt động của phong trào và cuộc vận động, xã đã vận động “quỹ Đền ơn đáp nghĩa” “Quỹ vì người nghèo” với số tiền gần 40 triệu đồng; Đến cuối năm, số hộ nghèo toàn xã giảm còn 4,39%; tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm xuống còn 7,3% (giảm 0,4% so với năm 2016). Vệ sinh môi trường được đảm bảo, cảnh quang ngày càng xanh-sạch-đẹp. Toàn xã có 98,8% hộ sử dụng điện và 99,1%  hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 80% hộ đăng ký thực hiện mô hình tự quản thu gom rác thải. Bên cạnh đó, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT phát triển sôi nổi trên diện rộng. Mức hưởng thụ văn hóa của người dân ngày càng phát triển; tình làng nghĩa xóm ngày càng thêm gắn kết. Các loại tệ nạn xã hội được ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả; Quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được phát huy. Các phong tục lạc hậu được bài trừ, việc cưới, việc lễ tang và lễ hội được tổ chức theo nếp sống mới.

         Trong năm 2018, xã Hàm Liêm đề ra chỉ tiêu phấn đấu: tiếp tục giữ chuẩn 6 thôn văn hóa. Trong đó nâng chuẩn 1 thôn văn hóa điểm (thôn 3); có 99% số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó có 94% hộ đạt Gia đình văn hoá; giữ chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở; giảm tỉ lệ học sinh bỏ học dưới 1% và giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chỉ tiêu huyện giao.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Liêm - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech