Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2017

Hàm Liêm

Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 201718/10/2017 08:44:22

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn. Để làm tốt nhiệm vụ trên UBND xã đã chỉ đạo cán bộ Tư pháp xã tham mưu xây dựng và ban hành kế hoạch số: 16/ KH – UBND, ngày 20/02/2017 về công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn xã, đồng thời phối hợp chặt chẽ với mặt trận, các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền pháp luật trong đoàn viên, hội viên và trong nhân dân.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng như tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào hội nghị chuyên đề tại địa bàn các thôn, qua hệ thống đài phát thanh của xã,  lòng ghép trong sinh hoạt định kỳ của các chi Hội đoàn thể từ xã đến thôn, tổ hội, lòng ghép trong các buổi hòa giải của xã, phối hợp tuyên truyền qua các đợt phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc do Công an xã tổ chức, phối hợp tuyên truyền qua các đợt xét xử lưu động tại các thôn do Tòa án nhân dân huyện tổ chức. Trên cơ sở đó đã tổ chức tuyên truyền những nội dung cơ bản của một số văn bản Luật có liên quan như: Luật Dân sự năm 2015, Luật Đất đai năm 2013, Luật giao thông đường bộ, Luật Môi trường, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Khiếu nại tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2015, Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013…

Nhìn chung, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã luôn được Cấp uỷ và chính quyền quan tâm chỉ đạo. Nhờ vậy, hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ Đảng viên, công chức và nhân dân trên địa bàn xã. Qua 09 lần tuyên truyền chuyên đề có 762 người tham dự, 12 lần tuyên truyền qua lồng ghép có 627 người tham dự, qua hệ thống đài truyền thanh xã với tổng thời gian tuyên truyền là 93 giờ. Phối hợp Phòng Tư pháp huyện, Hội Luật gia huyện và cơ quan Công an huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho tất cả cán bộ và nhân dân trong xã có 22 người tham dự.

1.     Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp:

          Hiện nay, Ủy ban nhân dân xã đã sắp xếp bố trí đủ số lượng công chức tư pháp – hộ tịch theo quy định tại Nghị định 92 của Chính phủ. Trình độ chuyên môn được đào tạo phù hợp với chức danh công tác ( 01 công chức có bằng đại học Luật, 01 công chức có bằng trung cấp Luật ). Công chức tư pháp – hộ tịch thường xuyên tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do cấp trên tổ chức, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

2.     Kết quả hoạt động hỗ trợ tư pháp:

a. Công tác hộ tịch:

          - Tình hình quản lý, sử dụng sổ sách biểu mẫu hộ tịch luôn được thực hiện đúng theo quy định.

          - Tình hình đăng ký hộ tịch trong 6 tháng đầu năm 2017:

          + Đăng ký kết hôn:  46 trường hợp

          + Đăng ký khai sinh : 122 trường hợp

          + Đăng ký khai tử:  48 trường hợp

          + Xác nhận tình trạng hôn nhân: 91 trường hợp  

          b. Công tác chứng thực:       

           Công tác chứng thực được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 23 của Chính phủ.

          - Chứng thực bản sao từ bản chính: Tiếp nhận 2149 trường hợp đã giải quyết 2149 trường hợp.

          - Chứng thực sơ yếu lý lịch và các loại giấy tờ khác:  Tiếp nhận 512 trường hợp đã giải quyết 512 trường hợp.

          4. Việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư:

          a. Đơn thư khiếu nại có liên quan đến hoạt động tư pháp.

Trong thời gian qua, Uỷ ban nhân dân xã không tiếp nhận đơn thư khiếu nại nào liên quan đến hoạt động tư pháp.

b. Đơn thư tố cáo có liên quan đến cán bộ, công chức xã:

Ủy ban nhân dân xã có nhận Công văn số: 849/UBND-NC ngày 10 tháng 4 năm 2017 của UBND huyện về việc chuyển đơn tố cáo cho UBND xã giải quyết ( đơn tố cáo nặc danh). Đơn có nội dung: Tố cáo ông Nguyễn Xuân Cảnh- Cán bộ địa chính xã Hàm Liêm có hành vi vi phạm trong giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân, vi phạm giờ giấc làm việc, sử dụng không đúng mục đích số tiền hỗ trợ theo dự án 920 gần 100 triệu đồng.

Hiện nay, đã giải quyết xong.

          * kết quả xử lý:

          Tổ xác minh đã có báo cáo kết quả xác minh. Nội dung đơn tố cáo là không có cơ sở.

          5. Về đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động tư pháp:

UBND xã đã trang bị cơ bản đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tư pháp như máy tính, tủ sách pháp luật để phục vụ cho công tác chuyên môn. Từ đó đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cải cách tư pháp trong thời gian qua tại địa phương.

II/ Đánh giá chung

          Trong 6 tháng đầu năm, công tác cải cách tư pháp đã đạt được một số kết quả nhất định nhờ vào sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các ngành và các đoàn thể, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật của Nhà nước.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn gặp nhiều hạn chế cần phải khắc phục, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân; việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở các thôn chưa đạt chất lượng và hiệu quả cao vì người dân tham dự còn ít.

III/ Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017:

          - Xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ công chức và nhân dân với nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng.

­- Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trong toàn xã.

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện phù hợp, vận động cán bộ và nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Tiếp tục rà soát, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại – tố cáo theo Luật Tiếp công dân năm 2015, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011.

-  Tiếp nhận, giải quyết và quản lý đăng ký hộ tịch theo Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc Hội.

- Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của chính phủ

          - Thường xuyên chỉ đạo cho cán bộ Tư pháp xã về công tác giải quyết đơn thư, hộ tịch, chứng thực.

          - Thực hiện tốt Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013.

          - Xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý, tuyền truyền pháp luật cho nhân dân.  

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Liêm - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech