Hàm Liêm

Hàm Liêm tổ chức Lễ phát động “ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và kết hợp đưa đối tượng vi phạm ANTT ra kiểm điểm trước dân.

(17/09/2018 08:52:23)

Tối ngày 13/9/2018, tại nhà văn hóa thôn 5 - xã Hàm Liêm, UBND xã tổ chức Lễ phát động “ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và kết hợp đưa đối tượng vi phạm ANTT ra kiểm điểm trước dân.

Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Hàm Liêm

(29/08/2018 09:04:05)

Năm 2017, phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở xã Hàm Liêm tiếp tục thực hiện đi vào chiều sâu, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi được đầu tư nâng cấp khang trang. Trong năm, toàn xã có 2.794 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 94% (tăng 79 hộ so với năm 2016), trong đó: hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền là 673 hộ, hộ được bình chọn gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2017 là 46 hộ (tăng 5 hộ so với năm 2016); có 6/6 thôn được giữ chuẩn thôn văn hóa.

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ HÀM LIÊM

(27/10/2017 09:26:08)

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ HÀM LIÊM

Giới thiệu Hàm Liêm

(26/10/2017 08:24:13)

Hàm Liêm là một vùng đất đang được hồi sinh, bộ mặt nông thôn được thay đổi từng ngày, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

(18/10/2017 09:08:57)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2017

(18/10/2017 08:44:22)

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn. Để làm tốt nhiệm vụ trên UBND xã đã chỉ đạo cán bộ Tư pháp xã tham mưu xây dựng và ban hành kế hoạch số: 16/ KH – UBND, ngày 20/02/2017 về công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn xã, đồng thời phối hợp chặt chẽ với mặt trận, các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền pháp luật trong đoàn viên, hội viên và trong nhân dân.

Phương hướng phát triển của UBND xã trong thời gian đến

(18/10/2017 08:40:30)

Mục tiêu tổng quát 5 năm đến là “Nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng và chất lượng hoạt động hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung thực hiện thắng lợi 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh hơn đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân”

<<  <  1  >  >>
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Liêm - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech