Giới thiệu sơ lược

Hàm Hiệp

Giới thiệu sơ lược22/06/2018 08:18:16

Thông tin sơ lược xã Hàm Hiệp

Hàm Hiệp là một vùng đất giáp ranh với thị xã Phan Thiết (nay là thành phố Phan Thiết), là vùng ven, cửa ngõ ra vào tỉnh lỵ, trung tâm đầu não của địch trong kháng chiến. Hàm Hiệp là vùng bản lề trong chống Pháp, là vùng tranh chấp trong chống Mỹ. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, quân và dân Hàm Hiệp đã kiên cường bám trụ đánh địch với quyết tâm “Một tấc không đi, một ly không rời”, sẵn sàng hi sinh tất cả vì sự nghiệp giải phóng Tổ quốc.

          45 năm (1930 – 1975) đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Hàm Hiệp đã đóng góp nhiều sức người, sức của, chiến đấu vô cùng gian khổ, ác liệt, phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, góp phần cùng với nhân dân trong huyện, trong tỉnh tiến lên giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, góp phần giải phóng quê hương giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

          - Đối với ta, từ năm 1930, khi có ánh sáng cách mạng của Đảng - làng Đại Nẫm, Phú Hội, nhiều người yêu nước đứng lên đấu tranh giành độc lập tự do cho quê hương, đất nước. Cách mạng tháng Tám thành công ở làng Đại Nẫm, Phú Hội- huyện Hàm Thuận là một thành quả đóng góp của nhân dân trong xã. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, các làng Đại Nẫm, Phú Hội được chính quyền cách mạng chuyển thành các xã. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đối với ta, tổ chức hành chánh trên địa bàn xã Hàm Hiệp có 2 xã Tiến Thành và Hàm Phong, nhưng chính quyền ngụy Sài Gòn lập thành 2 xã: Đại Nẫm và Phú Hội. Xã Đại Nẫm có các ấp: Đại Hòa, Đại Tài, Đại Lộc, Đại Thành, Đại Thiện. Xã Phú Hội có các ấp: Phú Điền, Phú Nhang, Phú Mỹ, Phú Xuân. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các phần đất của xã Đại Nẫm và xã Phú Hội được nhập lại, thành xã Hàm Hiệp. Xã Hàm Hiệp có các thôn: Đại Hòa, Đại Tài, Đại Thiện, Đại Lộc, Phú Điền, Phú Nhang, Phú Xuân. Đến năm 1979, các thôn Đại Tài, Đại Hòa của xã Hàm Hiệp chuyển về xã Phong Nẫm và xã Hàm Hiệp tách thôn Đại Thiện thành 2 thôn: Đại Thiện 1 và Đại Thiện 2.

          - Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, quân dân Hàm Hiệp có một số trận đánh tiêu biểu như phối hợp với Chiến dịch Biên giới 1950 và Chiến dịch Điện Biên Phủ 1953 – 1954, quân và dân cơ sở cùng với lực lượng của trên diệt đồn Bàu Gia, tháng 4/1975, quê hương được giải phóng.

          Về công tác vũ trang tuyên truyền vận động nhân dân, từ năm 1961 đến tháng 4/1975, có hơn 360 lần và rải hơn 50.000 truyền đơn các loại. Về công tác binh vận, đã vận động được 95 binh lính địch rời bỏ hàng ngũ về gia đình, tham gia cách mạng; xây dựng 02 cơ sở nội tuyến có 05 người. Cơ sở mật bên trong đào 65 hầm bí mật, bảo đảm nuôi dưỡng và che giấu hàng trăm cán bộ các cấp đứng chân chỉ đạo hoạt động.

          - Trong cuộc kháng chiến 30 năm (1945 – 1975) đã có 3 chiến sĩ cách mạng của xã Hàm Hiệp được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

          - Với những thành tích chiến đấu, phục vụ chiến đấu, đấu tranh chính trị, binh vận, quân và dân Hàm Hiệp được Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tặng thưởng 20 Huân chương Độc lập và 5.000 huân, huy chương các loại.

          - Ngày 22/8/1998, Nhà nước phong tặng nhân dân và lực lượng vũ trang Hàm Hiệp danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

          Đến nay toàn xã gồm có 6 thôn là thôn Đại Thiện 1, Đại Thiện 2, Phú Điền, Phú Nhang, Xuân Điền, Đại Lộc; 01 trường THCS, 3 trường Tiểu học (Tiểu học Hàm Hiệp 1, Tiểu học Hàm Hiệp 2, Tiểu học Hàm Hiệp 3), 01 trường Mẫu Giáo; 01 Trạm y tế; 01 Quỹ tín dụng nhân dân Hàm Hiệp và 2 HTX.

          - Toàn xã có 231 hộ gia đình liệt sĩ/259 liệt sĩ chiếm tỷ lệ 6,6% so với số hộ toàn xã. Có 38 Mẹ được truy tặng và phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Hiện nay còn sống 05 Mẹ VNAH.

          - Xã có 225 liệt sĩ có thân nhân nhận tiền thờ cúng hàng năm.

          - Người có công với cách mạng nhận hưởng trợ cấp 1 lần:  26 người.

          I. Tình hình cơ bản của xã:

          1. Điều kiện tự nhiên:

          1.1. Vị trí địa lý:

          Hàm Hiệp là xã nằm ở phía Nam của huyện Hàm Thuận Bắc, cách trung tâm huyện – thị trấn Ma Lâm khoảng 20km, có tổng diện tích tự nhiên 3.733,31 ha, dân số năm 2017 là 3525 hộ với 14.122 người, bao gồm 6 thôn: Đại Thiện 1, Đại Thiện 2, Phú Điền, Phú Nhang, Xuân Điền, Đại Lộc. Tọa độ địa lý của xã trong khoảng từ 10o5612 đến 11o0203 vĩ độ Bắc và từ 108o0008 đến 108o5556 kinh độ Đông.

          - Phía Tây giáp xã Mương Mán, xã Hàm Cần - huyện Hàm Thuận Nam

          - Phía Bắc giáp xã Hàm Liêm- huyện Hàm Thuận Bắc

          - Phía Nam giáp xã Hàm Mỹ- huyện Hàm Thuận Nam

          - Phía Đông giáp xã Phong Nẫm- thành phố Phan Thiết.

          Trên địa bàn xã có các trục tỉnh lộ 718, tuyến huyện lộ Phú Hội- Cẩm Hang - Sông Quao, huyện lộ Bình An – Phú Hội, tuyến đường sắt liên vận Bắc Nam và Sài Gòn - Phan Thiết chạy qua, đồng thời với vị trí địa lý quan trọng là một trong những cửa ngõ phía Tây của Thành phố Phan Thiết (trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh)… Hàm Hiệp chịu nhiều ảnh hưởng và sức hút lan tỏa của quá trình đô thị hóa, là điều kiện và cơ hội thuận lợi trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội.

          1.2. Địa hình:

          1.3. Đất đai:

          - Tổng diện tích đất tự nhiên: 3.733,31 ha, trong đó:

          + Đất nông nghiệp: diện tích 3280,32 ha, chiếm 87,87% tổng diện tích tự nhiên.

          + Đất phi nông nghiệp: diện tích 447,47 ha, chiếm 11,99% tổng diện tích tự nhiên.

          + Đất chưa sử dụng: diện tích 5,52 ha, chiếm 0,15% tổng diện tích tự nhiên.

          1.4. Thời tiết và khí hậu:

          Nhiệt độ bình quân 26,6 o C, biểu đồ giao động giữa ngày đêm và các tháng trong năm không lớn từ 6 – 7 o C

          Độ ẩm không khí trung bình 81%.

          Thời tiết chia làm 2 mùa rõ rệt: 4 tháng mưa và 8 tháng mùa nắng.

          Lượng mưa bình quân 1.152mm. Số ngày mưa trong năm 110 ngày vào các

tháng 7, 8, 9 và 10.

          Số giờ nắng trong năm cao khoảng 2.919 giờ, bình quân mỗi ngày nắng 8 giờ.

          1.5. Cơ cấu cây trồng:

          Cây trồng ở xã Hàm Hiệp chủ yếu là thanh long, lúa, hoa màu, cây hoa mai và cây công nghiệp ngắn ngày.

          Cây ăn quả hiện nay có chiều hướng phát triển nhưng không phổ biến theo hướng thâm canh theo quy hoạch chủ yếu là do tự phát, phần lớn là cây thanh long.

          2. Điều kiện dân sinh kinh tế:

          Tổ chức hành chính gồm 6 thôn và 51 tổ tự quản.

          2.1. Dân số:

          Tổng số dân toàn xã có 3525 hộ với 14.122 người.

          Nam: 8377 khẩu

          Nữ: 5745 khẩu

          2.2. Lao động:

          Số dân trong độ tuổi lao động 8697 khẩu chiếm 61,58% so với dân số.

          2.3. Mức sống:

          Tổng thu nhập bình quân đầu người là 32.340.000đ/người/năm.

          Những năm gần đây, nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của chính quyền địa phương, việc chuyển đổi cây trồng – vật nuôi của người dân có chiều hướng phát triển do đó mang lại hiệu quả thiết thực trong việc tăng thu nhập của người dân hiện nay.

          2.4. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp:

          Việc sản xuất Nông nghiệp của người dân chủ yếu vẫn còn dựa vào thủ công là chính, việc áp dụng nhiều các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất và chăn nuôi có mặt còn hạn chế. Những năm gần đây do đời sống người dân có phần tăng lên nên việc được đầu tư máy móc vào trong sản xuất có phần nhiều hơn, sức lao động của người dân ngày càng được giảm dần.

          2.5. Cơ sở hạ tầng:

          Hệ thống điện: Hiện nay trên toàn xã hệ thống điện được phân bổ khắp 6/6 thôn. Tổng số hộ sử dụng điện là 3525/3525 hộ chiếm 100%.

          - Về thông tin liên lạc: Toàn xã 11 cụm hệ thống phát thanh (FM) được xã quan tâm củng cố cho từng thôn trong xã để người dân được nắm bắt kịp thời các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước một cách nhanh chóng và kịp thời.

          - Giao thông: Các tuyến đường chính trên địa bàn xã đã được nhựa hóa, bê tông xi măng, phong trào nhân dân đóng góp kinh phí làm giao thông nông thôn phát triển mạnh; trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND xã đã vận động nhân dân đóng góp thi công 16 tuyến đường bê tông xi măng dài 4,223 km (trong đó nhân dân đóng góp 683,8 triệu đồng). Dặm vá giao thông nông thôn dài 400 m với tổng kinh phí 51 triệu do nhân dân đóng góp.

          - Trường học - nhà văn hóa: Toàn xã có 01 trường Mẫu giáo, 3 trường tiểu

học và 1 trường THCS được đầu tư xây dựng mới khang trang (có 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1: trường Tiểu học Hàm Hiệp 1, Tiểu học Hàm Hiệp 2, Trung học cơ sở), xã giữ chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục đúng độ tuổi mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập THCS mức độ 2; có 6  nhóm nhà trẻ tư thục; 6/6 thôn đều có nhà văn hóa đưa vào sinh hoạt, hội họp.

          - Xã có 1 trạm y tế ở thôn Đại Thiện 1.

          2.6. Văn hóa- xã hội:

* Về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”:

Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tiếp tục được đẩy mạnh, tổng số hộ đạt Gia đình văn hóa năm 2017 là 2.866/3.071 hộ, đạt 93,3%, so với chỉ tiêu UBND huyện và HĐND xã giao vượt 0,3%; giữ chuẩn 4/6 thôn văn hóa, tiếp tục giữ chuẩn các tiêu chí xây dựng thôn văn hóa điểm thôn Đại Thiện 2; có 8/8 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2017.

* Công tác giáo dục: Công tác Giáo dục: Kết thúc năm học 2017 – 2018, chất lượng giáo dục của các bậc học được nâng lên, trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo và trẻ em 6 tuổi được huy động vào lớp một 100%, kết quả hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 100%, riêng xét tốt nghiệp THCS có 161/161 học sinh, đã hoàn thành chương trình phổ cập lớp 9 cho 39 học sinh.

          * Công tác Y tế - chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân- công tác xã hội:

          Đã tổ chức khám và điều trị cho nhân dân trong xã, tổ chức chiến dịch tiêm phòng và uống Vitamin A cho 2125 cháu từ 0 đến 10 tuổi, duy trì tốt công tác trực tại trạm; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Trạm y tế được công nhận giữ chuẩn quốc gia.

          2.7. Chính sách phúc lợi xã hội:

          Hội Chữ thập đỏ đã phối hợp, tổ chức cấp phát 319 xuất quà cho hộ nghèo trong dịp Tết và những ngày khác trong năm.

          Bằng nhiều hình thức giúp đỡ, vay vốn xoá đói giảm nghèo và nhiều sự đầu tư khác đã giúp thoát nghèo được 39hộ/39 hộ chỉ tiêu, đạt kế hoạch đề ra; đã cấp thẻ BHYT cho 108 người nghèo, 97 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Công tác xoá đói giảm nghèo được chú trọng triển khai lồng ghép bước đầu có hệu quả. Quỹ ngày vì người nghèo đã vận động được 17,81/19 triệu, đạt 93,7.

          * Công tác đền ơn đáp nghĩa và chăm lo cho người có công:

Quỹ đền ơn đáp nghĩa trong năm đã vận động được 31,932/37 triệu đạt 86,3% chỉ tiêu.

3. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

Tổng diện tích gieo trồng 3277,26 ha/3277,26 ha, đạt 100%. Trong đó cây lúa 197,46 ha/197,46 ha, đạt 100%, cây hàng năm khác: 35,77/35,77 ha và cây lâu năm 3044,04 ha.

Chăn nuôi: đàn bò có 1527 con. Đàn heo 154 con. Đàn gia cầm khoảng 25.000 con.

4. Chính sách phát triển nông nghiệp:

Xã đã phối hợp với Trung tâm khuyến nông huyện mở nhiều cuộc hội thảo đầu bờ, triển khai nhiều chương trình phổ biến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp như về trồng trọt và chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản...cho người dân; triển khai chương trình sản xất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, đến nay, toàn xã có 23 tổ, nhóm, 02 HTX, 02 trang trại tham gia VietGAP với diện tích 596/1912 ha, chiếm 31%.

Đảng và chính quyền địa phương rất chú trọng và quan tâm đến việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi của người nông dân, xã đã chú trọng đẩy mạnh và nâng cao hoạt động hội nông dân và câu lạc bộ khuyến nông do đó đã thúc đẩy được việc phát triển kinh tế hộ, việc chuyển giao cũng như áp dụng các tiến bộ KHKT và phương thức canh tác luân canh mùa vụ được phổ biến rộng rãi cho nông dân.

Chăn nuôi bò, heo, gia cầm, thuỷ sản nước ngọt có bước phát triển về số và chất lượng, chương trình sinh hoá đàn bò, nạc hoá đàn heo được áp dụng khá phổ biến. Một số hộ đã cải tạo vườn tạp, chú ý hơn mô hình vườn kết hợp chăn nuôi. Đến cuối năm 2016, xã Hàm Hiệp được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2011 - 2016.

* Nhận xét và đánh giá:

Nhận xét chung:

Xã Hàm Hiệp là một xã có địa bàn rộng, nguồn lao động dồi dào, có vị trí thuận lợi để giao lưu phát triển kinh tế trên toàn xã. Nhờ sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền địa phương về các mặt cho nên đời sống nhân dân càng phát triển, điều kiện phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất của nhân dân.

Những mặt làm được:

Nhìn chung tình hình sản xuất nông nghiệp có chuyển biến về diện tích, năng suất chất lượng; nông dân bắt đầu chú ý hơn về hiệu quả sử dụng đất, việc chuyển đổi cây trồng có tiến bộ, hoạt động của câu lạc bộ khuyến nông được đẩy mạnh.

Mặt tồn tại hạn chế:

- Khách quan: Thời gian qua do tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nắng hạn đến sớm và kéo dài đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Giá cả một số mặt hàng, vật tư trong sản xuất nông nghiệp tăng cao, giá một số sản phẩm nông nghiệp giảm, đầu ra không ổn định nên ảnh hưởng phần nào đến thu nhập và cuộc sống của bà con nhân dân.

- Chủ quan: Công tác quy hoạch chuyển đổi cây trồng chưa mang tính khả thi, lúng túng trong chỉ đạo điều hành chuyển đổi cây trồng vật nuôi; chưa có quy hoạch định hướng phát triển cây trồng mà chủ yếu là tự phát. Công tác chuyển giao công nghệ cho nông dân còn có sự hạn chế. Năng suất chất lượng cây trồng vật nuôi còn thấp. Công tác phòng dịch trên cây trồng và vật nuôi vẫn là khâu yếu gây tâm lý lo ngại cho nhân dân; ý thức tiêm phòng trong nhân dân còn hạn chế, chưa chú trọng tới công tác chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi và hiệu quả chăn nuôi.

* Tình hình sử dụng đất đai:

Phần lớn quỹ đất đai của xã đã được đưa vào sử dụng nhưng tiềm năng để phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp vẫn còn rất lớn kể cả mở rộng diện tích đất canh tác trên đất chưa sử dụng và đất rừng hoang hoá chuyển sang đất nông nghiệp cùng với việc đầu tư thâm canh để tăng năng suất, tăng vụ và chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý tạo điều kiện cho nhân dân vươn lên làm giàu từ nông nghiệp.

5. Tổ chức bộ máy hành chính.

* Số lượng cơ cấu thành viên UBND và bộ phận chuyên môn xã.

Số lượng thành viên UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021 có 04 thành viên gồm 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch, 02 ủy viên UBND.

Đối với công chức chuyên môn gồm: Văn phòng – Thống kê, Tư pháp – Hộ tịch, Địa chính – Xây dựng, Tài chính – Kế toán, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự, còn khuyết Công chức kế toán và công chức Địa chính xã (hiện đang hợp đồng Địa chính).

Tổng số cán bộ, công chức toàn xã là 39 người trong đó 10 cán bộ chuyên trách, 10 công chức và 19 cán bộ không chuyên trách.

Trình độ: đại học 15 người chiếm 38,5%, cao đẳng: 01 người, chiếm 2,5%, trung cấp 12 người chiếm 30,7%.

* Nhận xét:

- Về số lượng, chất lượng thành viên UBND xã hiện nay là phù hợp, trình độ chuyên môn các thành viên UBND xã ngày càng được nâng lên.

- Về chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã được sắp xếp, bố trí theo quy định của Chính phủ. 100% Công chức chuyên môn đã xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong thực thi nhiệm vụ. Bộ máy Nhà nước ở xã từng bước được tăng cường và hoạt động ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.

6. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.

* Sản xuất nông nghiệp:

Với diện tích đất trồng lúa hiện nay là 120 ha, nông dân đã thực hiện sản xuất 02vụ/năm, năng suất bình quân 55 tạ/ha. Thường xuyên vận động người dân luân canh, chuyển đổi cây trồng để tăng năng suất và hiệu quả sử dụng đất, ngoài ra toàn xã có 1916 ha đất trồng thanh long, có 23 tổ sản xuất thanh long VietGAP, 02 trang trại, 02 HTX vẫn duy trì hoạt động bình thường.

* Cảnh quan môi trường:

Mọi người dân có ý thức rất cao trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Từ khi về đích nông thôn mới cuối năm 2016, xã Hàm Hiệp cũng có nhiều đổi thay như sửa chữa các trường Tiểu học, trung học cơ sở, mẫu giáo, Nhà làm việc UBND xã, sửa chữa nhà văn hóa làm việc các thôn, đặc biệt hệ thống giao thông được cải thiện rõ nét.

* Về văn hoá:

Trong những năm qua đời sống nhân dân của xã Hàm Hiệp không ngừng được cải thiện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào thực chất, số hộ đăng ký gia đình văn hóa hàng năm đều tăng lên so với năm trước, phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa thông tin được tiếp tục đẩy mạnh, phục vụ tốt các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Hàng năm, xã tổ chức triển khai phong trào chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, năm 2016 xã Hàm Hiệp được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

 

* Giáo dục:

Chất lượng giáo dục tiếp tục được ổn định, các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học được đẩy mạnh, nhất là phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Duy trì sĩ số học sinh đạt 100% ở bậc tiểu học, 98% bậc THCS. Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Số học sinh được xét tốt nghiệp THCS 100%, tỷ lệ duy trì chuẩn phổ cập giáo dục THCS là 100%.

* Y tế - kế hoạch hóa gia đình:

Chất lượng khám và điều trị bệnh tại Trạm y tế ngày càng được nâng cao, các đối tượng khám bệnh bảo hiểm y tế đến trạm ngày càng tăng. Nguồn thuốc bảo hiểm y tế tương đối đảm bảo đáp ứng phục vụ cho công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân.

Các chương trình y tế quốc gia và tiêm chủng mở rộng, công tác kế hoạch hóa gia đình được thực hiện đầy đủ.

* Về điều kiện Văn hóa - Xã hội:

Xã có đội ngũ cán bộ nhiệt tình, năng động có trách nhiệm cao, biết vận dụng sáng tạo đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong sự phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Lực lượng lao động dồi dào, nhân dân trong xã có truyền thống lao động cần cù, hăng hái lao động sản xuất, tích cực đầu tư tiền vốn mở rộng sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.

Số hộ nghèo năm 2018 là 108 hộ/ 3525 hộ chiếm 3,1%, hộ cận nghèo 111/3525 hộ chiếm tỷ lệ 3,14%.

* Công tác Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự xã hội cơ bản ổn định.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tham gia tốt hội trại tòng quân do huyện tổ chức, đảm bảo chỉ tiêu giao quân hàng năm. Tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân theo quy định. Công an -Quân sự xã thường xuyên tổ chức tuần tra ban đêm, duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Hiệp - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech