TIẾP XÚC CỬ TRI ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH –HUYỆN

Hàm Hiệp

TIẾP XÚC CỬ TRI ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH –HUYỆN14/01/2019 10:14:19

Chiều ngày 02/01/2019, vào lúc 14 giờ, tại nhà Văn hóa UBND xã Hàm Hiệp đã tổ chức buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện.

Buổi tiếp xúc cử tri có các Đại biểu HĐND tỉnh, huyện, ở xã có ông Đặng Thanh Phúc- Bí thư Đảng ủy xã, Đại biểu HĐND xã, mặt trận, các ban ngành đoàn thể, hội quần chúng xã, các đồng chí bí thư chi bộ, Ban điều hành thôn, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể thôn và có hơn 43 bà con cử tri tham dự.

Bà con cử tri xã Hàm Hiệp kiến nghị với Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, huyện về các nội dung xung quanh vấn đề về: Quản lý đất đai, kênh mương-thủy lợi…. Các ý kiến của cử tri được Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện ghi nhận và trả lời các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri theo đúng thẩm quyền tại buổi tiếp xúc.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Hiệp - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech