Đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với đoàn viên thanh niên năm 2019

Hàm Hiệp

Đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với đoàn viên thanh niên năm 201904/04/2019 08:14:32

Sáng ngày 24/3/2019, tại Nhà Văn hóa xã Hàm Hiệp, đã tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với đoàn viên thanh niên năm 2019.

Tham dự buổi đối thoại có hơn 89 bạn đoàn viên, thanh niên. Tại buổi đối thoại có trên 25 lượt ý kiến của thanh niên kiến nghị với lãnh đạo xã về các vấn đề như: rác thải, xây dựng khu vui chơi cho thanh niên, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên ở nông thôn, hướng cho thế hệ trẻ cách lựa chọn, sàn lọc trước những thông tin xấu trên mạng xã hội…

Đây là dịp gặp gỡ, chia sẽ qua đó để định hướng, truyền đạt thông tin, thông điệp của lãnh đạo đối với các bạn  đoàn viên thanh niên, cũng như tạo điều kiện cho thế hệ trẻ xã Hàm Hiệp bày tỏ nguyện vọng, đề xuất và thể hiện trách nhiệm của mình để góp phần tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của xã nhà.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Hiệp - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech