DÂN QUÂN TẠI CHỖ THAM GIA GIÚP DÂN

Hàm Hiệp

DÂN QUÂN TẠI CHỖ THAM GIA GIÚP DÂN21/05/2019 10:26:00

Nằm trong chuỗi hoạt động của đợt ra quân huấn luyện năm 2019, 134 dân quân tại chỗ của 5 xã, trị trấn của huyện Hàm Thuận Bắc đang tham gia huấn luyện tại chỗ ở thôn Đại Lộc - xã Hàm Hiệp phối hợp với đoàn viên của xã đã tham gia đợt lao động giúp dân tại thôn Đại Lộc-xã Hàm Hiệp.

Trong đợt ra quân lần này, lực lượng dân quân tại chỗ đã tham gia giúp 3 hộ chính  sách sữa chữa lại nhà ở, phát dọn vườn nhà.

Không chỉ tổ chức cho lực lượng dân quân tự vệ tham gia hoạt động có ý nghĩa này mà còn thực hiện tốt công tác dân vận, để lại tình cảm tốt đẹp trong nhân dân, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Hiệp - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech