CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN

Hàm Hiệp

CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN27/03/2019 16:17:53

Sáng Chủ nhật ngày 24-3-2019, tại sân UBND xã Hàm Hiệp tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019.

Tham gia ngày chạy Olympic năm nay có 250 người là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Qua hoạt động này, nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể dục thể thao và hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong thế hệ trẻ, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết  toàn dân.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Hiệp - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech