Hội nghị sơ kết chương trình thanh long VietGAP

Hàm Hiệp

Hội nghị sơ kết chương trình thanh long VietGAP12/06/2019 10:01:03

Ngày 03/6/2019 tại nhà văn hóa UBND xã Hàm Hiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình thanh long VietGAP năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thanh long VietGAP  trong năm 2018;

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chia sẻ những tồn tại và đưa ra các đề xuất để tháo gỡ những khó khăn trong phát triển thanh long VietGAP.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm thanh long Bình Thuận, đặc biệt thực hiện tốt kế hoạch sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP trong năm 2018 đề ra, Phó Chủ tịch UBND xã yêu cầu cán bộ nông nghiệp, các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của bà con về tầm quan trọng và quy trình sản xuất thanh long an toàn

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Hiệp - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech