Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Hàm Hiệp

Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 201915/07/2019 09:29:36

Chiều ngày 10-7-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hàm Hiệp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng qua, Uỷ ban MTTQ xã Hàm Hiệp  tiếp tục có sự đổi mới, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có sự hiệp thương thống nhất, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp nhân dân, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQVN xã Hàm Hiệp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Hiệp - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech