Hội nghị sơ kết Nông thôn mới

Hàm Hiệp

Hội nghị sơ kết Nông thôn mới24/07/2018 14:20:06

Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, ngày 18/7/2018, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, thành viên Ban chỉ đạo Nông thôn mới, các ngành và hệ thống chính trị các thôn, có trên 50 người tham dự.

          Hội nghị đã nêu ra những việc làm được, những tiêu chí chưa đạt trong năm 2018, trong đó có tiêu chí số 15 về tham gia Bảo hiểm y tế; đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện đạt tiêu chí này

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Hiệp - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech