Khu phố phú xuân thị trấn Phú Long tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Phú Long

Khu phố phú xuân thị trấn Phú Long tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc19/11/2018 09:29:09

Khu phố phú xuân vừa tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018

Tại ngày hội đã ôn lại kỷ niệm 88 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Khu phố Phú Xuân thị trấn Phú Long có 452 hộ với 1.831 khẩu, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, buôn bán nhỏ. Trong năm qua dưới sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền thị trấn cùng với sự điều hành nổ lực của cán bộ và nhân dân khu phố, đời sống nhân dân từng bước phát triển số hộ khá giàu tăng lên, hộ nghèo giảm dần, hiện khu phố có 41 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 12,8%; vận động đóng góp các nguồn quỹ đờn ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo đều đạt và vượt chỉ tiêu; việc tổ chức học tập tuyên truyền phổ biến các tiêu chí gia đình văn hóa được khu phố chú trọng duy trì và nâng dần về chất lượng, công tác xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường và đi vào nề nếp, các ban ngành hoạt động khu phố đạt nhiều hiệu quả an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Đầu năm 2018 toàn khu phố có 448 hộ đăng ký GĐVH, qua bình xét có 440 hộ, đạt GĐVH chiếm tỷ lệ trên 98%; trong đó có 369 hộ đạt gia đình văn hóa 03 năm liên tục trở lên và tặng 02 xuất học bỗng tiếp bước cho em đến trường trị giá 02 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp làm đường BTXM tuyến đường liên khu phố An – Xuân. Ngoài ra phát động vì môi trường xanh- sạch- đẹp tặng 450 giỏ sách cho các hộ dân trong khu phố, ngày hội đã diễn ra các hoạt động, văn nghệ, tạo không khí vui tươi phấn khởi.

            Dịp này khu phố Phú Xuân đã tặng 17 phần quà cho hộ nghèo và 30 phần quà cho học sinh nghèo hiếu học. Đồng thời khen thưởng cho những hộ gia đình văn hóa và gia đình hiếu học tiêu biểu./. ( Trang )

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Phú Long - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech