UBMTTQVN THỊ TRẤN PHÚ LONG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI MẶT TRẬN KHÓA X NHIỆM KỲ 2019-2024

Phú Long

UBMTTQVN THỊ TRẤN PHÚ LONG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI MẶT TRẬN KHÓA X NHIỆM KỲ 2019-202423/01/2019 16:06:33

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị trấn Phú Long tổ chức Đại hội Mặt trận khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, triển khai chương trình hành động nhiệm kỳ đến và hiệp thương giới thiệu UBMTTQVN thị trấn khóa mới.

Về dự Đại hội có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể thị trấn và 100/106 đại biểu tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc về tham dự đại hội.

Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền UBMTTQVN thị trấn đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng Nhà nước, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nghị quyết các cấp ủy đảng với nhân dân nhất là phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với cuộc vận động “ xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, ngày vì người nghèo và người việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển hội, xây dựng thị trấn văn minh đô thị, kết quả đã vận động nhân dân đóng góp trên 9,344 tỷ đồng, làm mới trên 16 km đường BTXM; trên 250 triệu đồng để thực hiện 9,456 km đường ánh sáng an ninh và lắp đặt 45 camera an ninh, đóng góp trên 8 tỷ đồng quỹ hoạt động khu phố, tổ tự quản, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ người nghèo vượt chỉ tiêu hàng năm, phối hợp vận động các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, vật chất hổ trợ cho hộ nghèo và các đối tượng trợ cấp xã hội với 4.936 xuất quà, trị giá trên 1 tỷ đồng, có 8/8 khu phố đăng ký xây dựng khu phố văn hóa, hộ đăng ký gia đình văn hóa, đạt 100%. Cùng với nguồn hổ trợ của trên ủng hộ các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương xây 6 nhà tình thương cho hộ nghèo trị giá 165 triệu đồng.


Tại đại hội các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham gia thảo luận tập trung vào một số chỉ tiêu nhiệm vụ chương trình hành động của UBMTTQVN thị trấn nhiệm kỳ 2019 -2024. Đồng thời tiến hành hiệp thương cử ra UBMTTQVN thị trấn khóa mới gồm 37 thành viên và cử đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên./.( Thùy Trang)

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Phú Long - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech