HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHÚ LONG KHÓA XI TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 6

Phú Long

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHÚ LONG KHÓA XI TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 622/08/2018 08:44:05

Sáng ngày 31/7 tại nhà văn hóa thị trấn Phú Long, Hội đồng nhân dân TTPL tổ chức kỳ họp thứ 6 khóa XI

Về dự có bà Lương Thị Hảo, huyện ủy viên, phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, ông Trương Tôn Toại huyện ủy viên, chánh vp huyện ủy, Đại biểu HĐND huyện đơn vị thị trấn Phú Long. Các đại biểu thường trực, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị trấn đại diện các ban ngành đoàn thể và ban điều hành các khu phố.

 Năm 2018 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nổ lực cố gắng của các ban ngành, đoàn thể và nhân dân, tình hình kinh tế xã hội và ANQP có mặt chuyển biến tích cực đạt 6/9 chỉ tiêu nghị quyết của đảng ủy HĐND thị trấn đề ra.

Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tương đối ổn định, sản xuất vụ Đông Xuân với diện tích 278 ha, sản lượng lương thực đạt 1.529 tấn, tái cấp và cấp mới thanh long VietGap trên 71 ha đạt 105%, ; chăn nuôi tiếp tục ổn định; cấp giấy CNQSD đất được trên 12 ha, đạt trên 150% chỉ tiêu huyện giao, đã lập biên bản xử lý 10 trường hợp vi phạm xây dựng nhà trái phép trên đất cây lâu năm đổ cát dưới ruộng lúa và trên ao tôm; xây dựng cơ bản tương đối ổn định; tuyến đường ánh sáng an ninh được đảm bảo; thu ngân sách Nhà nước được 1tỷ206 triệu đồng, đạt trên 51% chỉ tiêu giao; văn hóa xã hội tiếp tục được giữ vững; công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được thực hiện có hiệu quả; công tác KHHGĐ đình sản, đặt vòng đạt trên 50%KH; quỹ ĐƠĐN, quỹ người nghèo đạt trên 106%; tiếp tục vận động hộ sử dụng nước sạch, hố xí hợp vệ sinh, đã giải quyết việc làm cho 5.343 hồ sơ; QPAN trật tự ATXH được đảm bảo duy trì.

 Cuộc họp đã dành nhiều thời gian thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn.

Sau 1 buổi làm việc tập trung dân chủ và trách nhiệm cao kỳ họp HĐND thị trấn Phú Long lần thứ 6 đã kết thúc thành công.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Phú Long - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech