KHU PHỐ PHÚ THỊNH THỊ TRẤN PHÚ LONG TỔ CHỨC SƠ KẾT PHONG TRÀO “TDĐKXDĐSVH” NĂM 2018

Phú Long

KHU PHỐ PHÚ THỊNH THỊ TRẤN PHÚ LONG TỔ CHỨC SƠ KẾT PHONG TRÀO “TDĐKXDĐSVH” NĂM 2018 18/12/2018 08:51:52

Khu phố Phú Thịnh thị trấn Phú Long vừa tổ chức sơ kết phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018.

Trong năm qua dưới sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền thị trấn cùng với sự điều hành nổ lực của cán bộ và nhân dân khu phố, đời sống nhân dân từng bước phát triển, số hộ khá giàu tăng lên, hộ nghèo giảm dần, trong năm đã vận động nhân dân đóng góp các nguồn quỹ đờn ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo đều đạt và vượt chỉ tiêu; việc tổ chức học tập tuyên truyền phổ biến các tiêu chí gia đình văn hóa được khu phố chú trọng duy trì, công tác xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường và đi vào nề nếp, các ban ngành hoạt động khu phố đạt nhiều hiệu quả, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Đầu năm 2018 toàn khu phố có 541 hộ đăng ký GĐVH, qua bình xét có 511 hộ, đạt GĐVH chiếm tỷ lệ trên 94%; có 447 hộ đạt gia đình hiếu học, trong năm đã hoàn thành các tuyến đường BTXM trong đó nhân dân đóng góp kinh phí trên 62 triệu đồng; vận động nhân dân làm tuyến đường ánh sáng an ninh kinh phí trên 18 triệu đồng; tặng 02 xuất học bỗng tiếp bước em đến trường, đồng thời tặng quà cho các em học sinh giỏi trị giá 2 triệu đồng.

Dịp này khu phố Phú Thịnh đã khen thưởng cho những hộ gia đình văn hóa và gia đình hiếu học tiêu biểu. Đồng thời trao giấy chứng nhận gia đình văn hóa trong năm 2018.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Phú Long - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech