Thị trấn Phú Long thành lập hợp tác xã rau viet gap

Phú Long

Thị trấn Phú Long thành lập hợp tác xã rau viet gap18/06/2019 09:12:45

Vừa qua, thị trấn Phú Long thành lập HTX rau vietgap Phú Long, thị trấn Phú Long có khoảng 50 heta đất màu chuyên trồng rau xanh, số diện tích trên chủ yếu ở khu phố phú trường, phú cường

nơi đây có nguồn nước gió quanh năm, đã được trung tâm khuyến nông, khuyến ngư Tỉnh phối hợp khảo sát kiểm định chất đất, nguồn nước, kết quả đảm bảo tiêu chuẩn để trồng rau sạch theo tiêu chuẩn vietgap, HTX rau vietgap Phú Long bước đầu thành lập có 19 thành viên tham gia, chủ yếu thành viên từ 2 tổ rau ở Phú Cường và Phú Trường với diện tích chuyên canh rau xanh 20 heta, tham gia HTX các thành viên sản xuất rau tuân thủ theo quy trình vietgap, sử dụng thuốc có trong danh mục được phép sử dụng HTX hoạt động theo hình thức liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, HTX ký kết với một số đơn vị trường học bán trú, doanh nghiệp, nhà hàng, để cung cấp nguồn rau sạch, đồng thời HTX cung cấp các dịch vụ đầu vào cho thành viên sản xuất từ phân bón giống thuốc bảo vệ thực vật các thành viên HTX tuân thủ nội quy, quy chế di trì sinh hoạt có kế hoạch sản xuất cụ thể, HTX rau viet gap phú long hoạt động có hiệu quả mở ra nhiều triển vọng cho rau xanh phú long vươn xa./. ( Thùy Trang)

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Phú Long - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech