HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHÚ LONG, KHÓA XI TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 7

Phú Long

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHÚ LONG, KHÓA XI TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 723/01/2019 16:08:58

Vừa qua, tại nhà văn hóa thị trấn Phú Long, Hội đồng nhân dân thị trấn Phú Long tổ chức kỳ họp thứ 7, khóa XI.

Về dự có bà Lương Thị Hảo, Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; ông Trương Tôn Toại, Huyện ủy viên-  Chánh Vănphòng Huyện ủy,  Đại biểu HĐND huyện đơn vị thị trấn Phú Long. Các đại biểu Khóa XI, đại biểu UBMTTQVN, các ban ngành đoàn thể thị trấn và ban điều hành các khu phố.


            Năm 2018, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nổ lực cố gắng của các ban ngành, đoàn thể và nhân dân, tình hình kinh tế-  xã hội và ANQP có mặt chuyển biến tích cực đã thực hiện đạt 9/9 chỉ tiêu nghị quyết của Đảng ủy, HĐND thị trấn đề ra. Trong đó: Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tiếp tục tăng trưởng; tổng diện tích gieo trồng 834 heta; sản lượng lương thực đạt 4.828 tấn, đạt trên 120%KH ; chăn nuôi tiếp tục ổn định; cấp giấy CNQSD đất trên 17 ha, đạt trên 208% chỉ tiêu huyện giao, đã lập biên bản xử lý 16 trường hợp vi phạm xây dựng nhà trên đất cây lâu năm, lấn chiếm đất hành lang; xây dựng cơ bản tương đối ổn định trong năm hoàn thành và đưa vào sử dụng 9 tuyến đường BTXM với chiều dài 3.315 m, với tổng giá trị trên 3 tỷ đồng; sửa chữa nhà làm việc công an, ban điều hành khu phố phú xuân, văn phòng một cửa, trị giá trên 1tỷ 600 triệu đồng ; thu ngân sách Nhà nước được 2 tỷ 262, đạt 110% chỉ tiêu giao; văn hóa xã hội tiếp tục được giữ vững; công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được thực hiện có hiệu quả; hoạt động văn hóa thể dục thể thao được duy trì; công tác KHHGĐ đình sản đạt 100%KH; quỹ ĐƠĐN đạt 150%; quỹ người nghèo đạt trên 106% chỉ tiêu; tiếp tục vận động hộ sử dụng nước sạch, hố xí hợp vệ sinh, đã giải quyết việc làm cho 240 lao động đạt KH giao; trật tự ATXH được đảm bảo.

Cuộc họp đã dành nhiều thời gian thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn. đồng thời lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh do HĐND thị trấn bầu.

Sau 1 ngày làm việc tập trung dân chủ và trách nhiệm cao kỳ họp HĐND thị trấn Phú Long lần thứ 7, khóa XI đã kết thúc thành công./. (Thùy Trang)

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Phú Long - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech