Đảng ủy thị trấn Phú Long tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề năm

Phú Long

Đảng ủy thị trấn Phú Long tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 22/03/2019 09:30:00

Vừa qua, đảng ủy Thị trấn Phú Long tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” cho tất cả cán bộ, công chức, đảng viên, giáo viên của thị trấn.

Tại hội nghị, các đồng chí được nghe Đ/c Bí thư Đảng ủy truyền đạt, quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2019 tập trung vào các nội dung: Về Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân và những chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Việc quán triệt triển khai chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, góp phần đẩy mạnh xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Sau hội nghị các đảng viên sẽ viết bài thu hoạch và viết Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu 2019./. ( Thùy Trang )

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Phú Long - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech