Thị trấn phú long đã kết thúc điều tra dân số nhà ở năm 2019 đạt 100%

Phú Long

Thị trấn phú long đã kết thúc điều tra dân số nhà ở năm 2019 đạt 100%23/05/2019 14:35:09

Sau thời gian ra quân điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tính đến nay thị trấn phú long đã phỏng vấn điều tra thu thập thông tin được 4.667 hộ, đạt 100%, toàn thị trấn có 40 địa bàn điều tra/ 8 khu phố, trong đó có 8 địa bàn đặc thù với 18 điều tra viên.

Trước khi cuộc điều tra dân số và nhà ở 2019 diễn ra, thị trấn đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến mọi người dân nắm bắt mục đích yêu cầu về cuộc điều tra, lựa chọn điều tra viên có kinh nghiệm nhiệt tình trong công việc, khi cuộc điều tra được tiến hành thị trấn đã tích cực chỉ đạo tổ trưởng điều tra viên bám sát địa bàn nắm bắt thời gian phù hợp để tiến hành điều tra phỏng vấn hộ gia đình, điều tra viên phải thu thập thông tin đầy đủ, chính sát, không trùng lập, không bỏ soát các thông tin quy định trong phiếu điều tra, bảo mật thông tin cá nhân, thu thập từng các đối tượng điều tra theo quy định, địa bàn nào khó khăn trong việc điều tra. BCĐ kịp thời cử thêm điều tra viên hổ trợ để đảm bảo tiến độ theo quy định. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên đến nay thị trấn đã cơ bản hoàn thành điều tra dân số nhà ở 2019 đạt 100%./. ( thùy trang)

 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Phú Long - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech