THỊ TRẤN PHÚ LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 2018 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2019

Phú Long

THỊ TRẤN PHÚ LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 2018 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 201919/02/2019 16:07:46

Vừa qua, UBND thị trấn Phú Long tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2019.

Trong năm 2018 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, giá cả mặt hàng nông sản giảm sút, đã ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Nhưng với sự nổ lực của cán bộ và Nhân dân thị trấn Phú Long đã triển khai thực hiện đạt một số kết quả như: Sản lượng lương thực được 4.828 tấn, đạt trên 120% KH; có 2 cơ sở sản xuất rau an toàn; tái cấp và cấp mới thanh long được trên 117 ha; cấp giấy CNQSD đất trên 17 ha, đã lập biên bản và xử lý 16 trường hợp xây dựng nhà ở trên đất cây lâu năm và đổ đất dưới ruộng lúa, đã xử phạt với số tiền trên 25 triệu đồng; về xây dựng cơ bản đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 9 tuyến đường bê tông xi măng với chiều dài trên 3000m. Trong năm thu ngân sách Nhà nước được trên 2 tỷ 262 triệu, đạt 110% chỉ tiêu giao; văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ rõ nét; công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được thực hiện có hiệu quả; hoạt động văn hóa thể dục thể thao được duy trì; công tác KHHGĐ đình sản đạt 100%; hộ sử dụng nước sạch đạt trên 165%; giải quyết việc làm cho 240 lao động đạt 128%KH ; quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt 150%; quỹ vì người nghèo đạt 106%; đã vận động nhân dân làm mới hố xí hợp vệ sinh, đạt trên 103%;  có 37 hộ mắc điện kế, đạt 115% chỉ tiêu; quốc phòng an ninh được đảm bảo, giao quân đạt chỉ tiêu.

             Tuy nhiên phong trào thi đua của thị trấn vẫn còn những mặt hạn chế nhất định như: sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, ứng dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất và chăn nuôi chưa phổ biến rộng rãi; Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý trật tự đô thị có lúc chưa chặt chẽ, công tác phát hiện và xử lý một số trường hợp chưa kịp thời; thu thuế đất phi nông nghiệp và thuế ngoài quốc doanh đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra.

          Nhân dịp này UBND thị trấn Phú Long đã khen thưởng cho 8 tập thể và 23 cá nhân có thành tích trong công tác thi đua 2018. Đồng thời Thị trấn Phú Long phát động và ký cam kết thực hiện phong trào thi đua 2019.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Phú Long - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech